Přihlášky a školné

Příjímání dětí do MŠ Svět

Jsou vytvořeny dvě třídy – jedna s kapacitou 10 dětí, druhá s kapacitou 20 dětí.

Třídy MŠ Svět:
– děti jsou do provozu Malý Svět přijímány od 2 let

– děti jsou do provozu Velký Svět přijímány od 3 let

Přijímání dětí:
– o přijímání dětí rozhoduje vedení školy,

– přijetí do MŠ Svět není nárokové, velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodiči

Pohovor s rodiči je jednou z podmínek přijímacího řízení. Za důležitou považujeme shodu s rodinou na základních morálních a sociálních hodnotách. Rodičům umožňujeme účast na tvorbě vzdělávacího plánu, zároveň vyžadujeme aktivní účast rodiny na celém projektu. Děti jsou přijímány do provozu, který si rodiče zvolí, nejčastěji podle věku dítěte. Pokud mají zájem o provozovnu, ve které není místo, jsou zařazeni do seznamu žadatelů. Děti jsou přijímány během celého školního roku, pokud to dovoluje kapacita školky.  Vzhledem k velkému počtu zájemců, doporučujeme zajímat se o místo ve školce nejméně rok před nástupem.


Školné

Ceny v MŠ SVĚT se liší podle vybrané provozovny. Vzhledem k tomu, že je možné zvolit různou míru účasti na Vzdělávacím programu uvádíme orientační ceny:

MALÝ SVĚT – od 180,- Kč/ den
VELKÝ SVĚT – od 210,- Kč/ den

Provozní doba školky:  VS 6:45 hod – 16:00 hod; MS 7:30 hod – 15:00 hod

Stravné: V obou provozech je cena 60,- Kč/den

Měsíční platba zahrnuje:
– každodenní účast na vzdělávacím programu „Život plný příběhů“
– jednou týdně výuka angličtiny
– jednou týdně kroužek zájmového čtení
– každý den zdravá strava obohacená o ovoce a zeleninu (snídaně, svačina, oběd, svačina)
– jednou týdně kroužek tancování – pohybové aktivity pro děti

 

Adaptační období na zkoušku – ZDARMA

Novým zájemcům, kteří o naší školce teprve uvažují, umožňujeme strávit čas (adaptační období) ve školce bezplatně (pouze za úhradu stravného). Délka adaptačního období se řídí počtem dní, na které bude dítě do školky přihlášeno.