Zřizovatelem školy je nezisková organizace Montessori centrum Děčín, spolek. Škola a školka jsou školskou právnickou osobou. Oba subjekty jsou tedy nestátní neziskové organizace, které vznikly z iniciativy fyzických osob.  Pokud tyto společnosti dosahují zisku, musí být vždy využit pro hospodaření školy. Financování provozu školy je závislé na školném a normativu pro soukromé školství. Dalším významným zdrojem financování jsou hmotné či peněžní dary.

Našimi významnými partnery jsou:

  • MUDr. Karel Krátký

  • Nadace ČEZ

  • Oknoservis s.r.o.

  • Sempra Praha a.s.

  • Stavo-Trade s.r.o.

  • Sionex plus CZ s.r.o.

  • Siko Koupelny a.s.

Způsoby jakými můžete podpořit činnost naší školy:

  • Adoptovat si některou z pomůcek

  • Poskytnout účelový finanční dar

  • Doporučit nás