Pedagog 21. století – projekt spolufinancovaný EU

Pedagog 21. století

Naše škola je zapojena do programu PEDAGOG 21. STOLETÍ, který je spolufinancovaný Evropskou unií.