Projekt spolufinancovaný EU

Plakát A3

Naše základní a mateřská škola realizují projekt spolufinancovaný EU.

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět realizuje projekt s názvem „Vzdělávání, projekty, personální podpora ZŠ a MŠ“,
s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019511. 


Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.


Šablony projektu:

– 3.I/5  Chůva – personální podpora MŠ
– 3.I/9 Projektový den ve výuce

– 3.II/1  Školní asistent – personální podpora ZŠ
– 3.II/12 Projektový den ve výuce 
– 3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Cílem projektu je zajištění dočasné personální podpory – školní asistent ZŠ. Poskytnutí větší podpory zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem. Rozvíjení pedagogických pracovníků v přípravě a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Kariérový poradce slouží jako dočasná personální podpora žáků v ZŠ při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.

Realizace projektu je v časovém horizontu 12 měsíců. Začátek realizace 1.3.2021.

Dotace může být poskytnuta do výše 495 234,- Kč.