Škola

773 775 895

Omlouvání dětí MŠ a ZŠ

602 341 301

Ing. Šárka Miškovská

Na Stráni 28

Děčín VI - Letná, 405 02

II. stupeň ZŠ - projekt Sdružená škola Svět

Ve školním roce 2020/2021 přijímáme děti do 6. třídy ZŠ. Druhý stupeň otevíráme i pro žáky z ostatních škol, kteří  hledají alternativní a moderní metody vyučování.

 

Ve roce 2019 byl zahájen společný projekt škol Nativity a Svět v Děčíně, nazvaný Sdružená škola Svět, kam dochází děti od 6. třídy ZŠ.

Organizace výuky :

– děti se stanou žáky školy Nativity (kmenová škola žáka podle §41 Školského zákona), ale podmínkou je rozhodnutí ředitelky školy o povolení individuálního vzdělávání

– denně (podle pravidel organizace školního roku) docházejí do společných prostor školy Svět, kde se jim věnují zkušení učitelé a pedagogové. Dětem je zajištěno stravování: svačina, oběd a celodenní pitný režim

– jedinečnou výhodou je maximální pedagogická volnost. Děti jen jednou za půl roku při přezkoušení kmenovou školou prokáží zvládnutí učiva, ale nemusí řešit přesné počty vyučovacích hodin ani formu výuky

Tento přístup je vhodný především pro žáky, kteří mají individuální potřeby ve vzdělávání, mají problém ve velkém kolektivu, pro nadané děti i pro děti s lehčím handicapem. Také je logickým pokračováním pro děti, které absolvovaly domácí vzdělávání již na prvním stupni ZŠ a chtějí v podobném systému pokračovat.

Základní principy v naší škole:

 1. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
 • nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu a samostatnosti
 • relaxační, a studijní místnost všem žákům k dispozici
 • výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima
 • rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka
 • postavení žáka je srovnatelné s dospělým
 • slovní hodnocení, práce se sebehodnocením
 • domácí úkoly individuálně, dle potřeby žáka
 • žák je schopen přijímat odpovědnost za své rozhodnutí
 
 1. SPOLUPRÁCE
 • žák, učitel a rodič jsou partneři
 • učitelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér
 • netradiční formy spolupráce
 • spolupráce s psychologem a odbornými institucemi
 1. MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE
 • zážitková pedagogika, co umí tělo, umí i hlava
 • upřednostňování souvislostí před memorováním
 • maximální rozvoj každého dítěte v jeho preferovaném oboru
 • schopnost tolerovat a respektovat odlišnost
 • společné projekty, exkurze, výlety a vzdělávání prožitkem

 1. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
 • možnost využití mimoškolních kroužků a zázemí školy Svět
 • příměstské tábory
 • společné aktivity pro rodiče a děti se školou Svět

Úzce spolupracujeme s SPC v Děčíně i v Ústí nad Labem, abychom pro naše žáky zajistili vyjádření školského poradenského zařízení, které je podle §41 Školského zákona podmínkou pro povolení individuálního vzdělávání.

Pokud budete mít zájem, rádi vám osobně nebo telefonicky zodpovíme vaše dotazy nebo vám pošleme odkazy na další zdroje informací.

Kdykoliv si můžete sjednat schůzku nebo se můžete přijít podívat po předchozí domluvě přímo do výuky i s vaším dítětem. Následně umožňujeme zkušební týden pro vážné zájemce, kdy se dítě přímo účastní našeho vyučovacího programu, má možnost poznat naše pedagogy, seznámit se s prostředím a způsobem výuky.

Názory žáků:

Názory rodičů: