Přijímací řízení a ceník

Charakteristika žáků a jejich výběr

Naše škola není školou výběrovou, tzn. že školu mohou navštěvovat všichni žáci. Vítáme výrazně nadané děti, ale i děti se specifickými potřebami. Podstatou našich výukových metod je vytvoření věkově smíšených tříd tak, aby se znalosti prohlubovaly i metodou předávání zkušeností mladším žákům.

Výběr našich žáků probíhá na základě přijímacího řízení, jehož hlavním kritériem je shoda s rodiči na společném přístupu k výchově a motivaci dítěte.

První možností seznámit se s naší školou je v běžném provozu osobní návštěva v předem dohodnutém termínu. Můžete si prohlédnout celou školu, setkat se se zástupcem zřizovatele školy, ředitelem a některými učiteli a získat podrobné informace o celém procesu přijímání dětí. Následuje osobní předání přihlášky, proces přijetí dítěte je završen zápisem. Děti přicházejí s rodiči na přibližně hodinový program, kde se setkají s učiteli školy. 

 

ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy budou probíhat v týdnu 26.-30. dubna 2021. 

Bližší informace k zápisům do 1. třídy ZŠ Svět:

ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ SVĚT

Soubory ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

PRACOVNÍ LIST_1
PRACOVNÍ LIST_2
PRACOVNÍ LIST_3
PRACOVNÍ LIST_4
PRACOVNÍ LIST_5

 

Školné

Smlouva se Soukromou základní školou Svět je uzavírána na dobu určitou – po dobu vzdělávání dítěte v ZŠ Svět.

Cena školného je stanovena na 5 500,- Kč/měsíc