Škola

773 775 895

Omlouvání dětí MŠ a ZŠ

602 341 301

Ing. Šárka Miškovská

Na Stráni 28

Děčín VI - Letná, 405 02

a ceník

Charakteristika žáků a jejich výběr

Naše škola není školou výběrovou, tzn. že školu mohou navštěvovat všichni žáci. Vítáme výrazně nadané děti, ale i děti se specifickými potřebami. Podstatou našich výukových metod je vytvoření věkově smíšených tříd tak, aby se znalosti prohlubovaly i metodou předávání zkušeností mladším žákům.

Výběr našich žáků probíhá na základě přijímacího řízení, jehož hlavním kritériem je shoda s rodiči na společném přístupu k výchově a motivaci dítěte.

K zápisu se přihlašte na info@montessoridecin.cz

První možností seznámit se s naší školou je osobní návštěva v předem dohodnutém termínu. Můžete si prohlédnout celou školu, setkat se se zástupcem zřizovatele školy, ředitelem a některými učiteli a získat podrobné informace o celém procesu přijímání dětí. Následuje osobní předání přihlášky, proces přijetí dítěte je završen zápisem. Děti přicházejí s rodiči na přibližně hodinový program, kde se setkají s učiteli školy. Součástí programu jsou testy školní zralosti.

V případě, že se zapíše větší počet dětí, než může škola přijmout, budou uplatněna následující kritéria:
1) předcházející docházka do Soukromé mateřské školy Svět
2) pořadí došlých přihlášek
3) výsledky testů školní zralosti

Uvědomujeme si, že zápis do školy je pro dítě citlivý okamžik, a protože nechceme, aby v tomto věku pocítilo případný neúspěch, prosíme rodiče, aby přítomnost na zápisu prezentovali jako návštěvu školy, kam budou moci docházet, pokud bude volné místo. Rozhodnutí ředitele o přijetí je bez možnosti odvolání a ředitel nemusí zveřejňovat důvody rozhodnutí. Pokud vaše dítě zapíšete do jiné školy a následně rozhodnete o přestupu na naší školu, veškerou agendu za vás vyřídíme.

Školné

Smlouva se Soukromou základní školou Svět je uzavírána na dobu určitou – po dobu vzdělávání dítěte v ZŠ Svět.

Cena školného je stanovena na 5 500,- Kč/měsíc.