Přehrát video

Škola Svět Děčín

  • Naší prioritou je individuální přístup k potřebám každého dítěte
  • Úzká spolupráce s rodinou je základem pro naši úspěšnou práci
  • Škola Svět disponuje připraveným prostředím pro všestranný rozvoj dětí
  • Učíme děti sebehodnocení a sdělení vlastního názoru
  • Záleží nám i na rozvoji osobnostně sociálních dovedností
  • Děti, učitelé a rodiče vytváří vzájemně respektující prostředí

Novinky ve Světě

Videa ze Světa