Previous slide
Next slide

Mateřská škola

Mateřské školy Malý Svět, Velký Svět a také dětská skupina Na cestě do Světa jsou místem pro radostnou hru a objevování svých možností pro děti ve věku od 2 do 6 let.  

Základní škola

Základní škola Svět zahrnuje 1. a 2. stupeň s věkově smíšenými třídami. Učitelé jsou pro děti průvodci a mentory a styl výuky rozvíjí přirozenou dětskou zvídavost a chuť učit se novému. 

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity ve Světě jsou vhodné pro děti ze ZŠ i MŠ. Kroužky s různým zaměřením na umění, dobrodružství i objevování umožňují dětem rozvíjet své zájmy a talenty v širším kontextu. 

„Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já zopakuji,
nech mne to udělat a já pochopím.“

Škola Svět

Naše škola je výjimečným vzdělávacím zařízením, které je inspirováno Montessori pedagogikou. Naše filosofie je založena na individuálním přístupu k žákům, rozvíjení jejich přirozených schopností a zájmů v harmonickém a podporujícím prostředí. Zakládáme si na užší spolupráci s rodinami našich žáků, což nám umožňuje lépe chápat a reagovat na jedinečné potřeby každého dítěte. A také věříme, že kvalitní vzdělání není založeno jen na výkonu a množství vědomostí, ale že jde o formování celostních, sebevědomých a kompetentních jednotlivců pro budoucí svět.

Přehrát video
Previous slide
Next slide

Jak to děláme my?

V naší škole Svět přistupujeme ke vzdělávání zcela odlišně než většina státních škol. Věříme v heslo „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já zopakuji, nech mne to udělat a já pochopím.“, které nás motivuje k tomu, aby naši žáci nebyli jen pasivními příjemci informací, ale aktivními účastníky svého vlastního vzdělávání.

Zaměřujeme se na silné stránky jedince, čímž podporujeme jeho samostatný růst a sebevědomí. Naše třídy nabízejí bezpečné prostředí, ve kterém se každý žák cítí uznáván a podporován. Díky malotřídní výuce můžeme lépe reagovat na individuální potřeby každého dítěte a věnovat mu více času.

Mezipředmětové propojení nabízí žákům širší kontext a hlubší pochopení světa kolem nich. Navíc nám naše rodinné prostředí umožňuje lépe reagovat na potřeby každého jedince a podporovat jeho celkový vývoj podle jeho jedinečné osobnosti.

Zkušenosti ze Světa

Novinky ve Světě

Videa ze Světa

Webové stránky byly vytvořeny díky projektu Ministerstva kultury ČR:
NPO – Kreativní vouchery (číslo výzvy 0393/2023 Ústecký kraj).

 

Jsou součástí realizovaného projektu č. 0380001132, On-line marketing pro rozšíření alternativního vzdělávání v Ústeckém kraji zaměřený na optimalizaci webových stránek, nastavení SEO, správu sociálních

sítí a vytvoření promo fotografií a videí financovaný Evropskou unií – Next Generation EU“.