Mimoškolní aktivity

Aktivity, které probíhají na naší škole Svět jsou rozšířením a obohacením učebního zážitku dětí mimo formální vzdělávací prostředí třídy. Tyto aktivity nabízejí dětem příležitost rozvíjet své zájmy, dovednosti a talenty v širším kontextu a vytvářet hlubší propojení s reálným světem. 

Mimoškolní aktivity podporují týmovou práci, což žákům umožňuje spolupracovat s různými skupinami lidí a rozvíjet své sociální interakce.. Navíc se prostřednictvím těchto aktivit žáci opět učí odpovědnosti, seberegulaci a organizaci, protože se často zapojují do plánování a provádění projektů. 

Ve smyslu Montessori pedagogiky mimoškolní aktivity také podporují nezávislost a seberealizaci, umožňujíc dětem objevovat a rozvíjet své vášně a zájmy mimo tradiční učební osnovu. V konečném důsledku těmto aktivitám jde o to, aby nabídly dětem celostní vzdělávací zážitek, který podporuje jejich fyzický, emocionální, sociální a intelektuální růst.

Přírodovědné bádání

Děti se v tomto kroužku seznámí s přírodou a s jejími pravidly i nástrahami, které na ně mohou čekat.  

Učitel

Tereza Slavětínská

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 3 500 Kč/rok

Věk dětí

4,5 - 9 let

Kresba s Viktorií

Kroužek vedený umělkyní Victorií je určen pro děti z MŠ i ZŠ. Děti se učí základním výtvarným dovednostem a rozvíjí svůj talent svým individuálním tempem a podle svého vlastního cítění.

Učitel

Victorie Francisco

Kontakt

victoriafranciscoart @gmail.com

Cena

150 Kč/lekce

Věk dětí

MŠ a ZŠ

Dračí doupě

Tento kroužek je určený pro mladé dobrodruhy a dobrodružnice ZŠ, kteří se chtějí ponořit do fantastického světa her a příběhů inspirovaných klasickou fantastickou literaturou, jako jsou Letopisy Narnie, Eragon a Pán prstenů.

Učitel

Kryštof Francisco

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 4 200 Kč/rok

Věk dětí

10 - 15 let

Angličtina pro začátečníky

Kroužek anglického jazyka je veden hravou formou, která rozšiřuje slovní zásobu dětí, upevňuje gramatické jevy a umožňuje dětem intenzivnější kontakt s reálným jazykem.

Učitel

Anna Miškovská

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 6 500 Kč/rok

Věk dětí

4 - 6 let (MŠ + 1.tř.)

Anglická konverzace

Pojďme se naučit hovorovou angličtinu, která se hodí nejen na zahraničních výletech, ale také u sledování filmů, seriálů nebo poslechu rodilých mluvčí. Kroužek vede Simona, která žila 21 let ve Velké Británii.

Učitel

Simona Lissner

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 6 500 Kč/rok

Věk dětí

1. stupeň ZŠ

Dramatický kroužek

Kroužek, kde se děti mohou uvolnit a podzvednout své skryté persony, je důležitý pro rozvoj osobnosti i posílení sebedůvěry.

Učitel

Michaela Holakovská

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

v rámci školného

Věk dětí

6 - 11 let

Deskové hry

Fanoušci různorodých deskových her mohou své dovednosti zlepšovat za pomoci svých spolužáků a stejných nadšenců. Důraz je kladen na strategické a vědomostní hry.

Učitel

Petra Medková

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 150 Kč/lekce

Věk dětí

8 - 15 let

Základy fotografování

Focení je věda, ale také zábava. V kurzu se děti dozví informace o pravidlech fotografování včetně

pojmů, vyzkouší si nabízené režimy focení a budou měnit nastavení fotoaparátu (ISO, clona, čas).

Učitel

Michaela Rozkošová

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 3 300 Kč/rok

Věk dětí

7 - 13 let

Kroužek s 3D tiskárnou

Chceš si vyzkoušet práci s 3D tiskárnou? Otevíráme nový kroužek, ve kterém si společně

naprogramujeme a vytiskneme trojrozměrné předměty. Naučíme se 3D tiskárnu ovládat a povídat si

budeme také o praktičnosti a výjimečnosti těchto strojů.

Učitel

Říčař

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 4 300 Kč/rok

Věk dětí

7 - 14 let

Němčina

Pojďte se naučit základy němčiny, abychom při výjezdu k našim blízkým sousedům dokázali základy použít a být zas trošku samostatnější.

Učitel

Jiřina Petrášková

Kontakt

info@vzdelavacicentrumsvet.cz

Cena

od 6 500 Kč/rok

Věk dětí

MŠ + 1. třída

Další vzdělávací aktivity pro děti i dospělé naleznete na stránkách Vzdělávacího centra Svět.