1. stupeň ZŠ Svět

"Učení vlastním tempem a dle aktuálních potřeb dětí. "

Smyslové učení a samostatnost

1.stupeň na škole Svět je pečlivě navrženým prostředím, které podporuje samostatnost, objevování a osobní růst každého žáka.

Učební prostor je přizpůsoben žákovským potřebám s materiály, které stimulují smyslové učení a podporují samostatnou práci.

Výuka vlastním tempem

Namísto tradičního frontálního stylu výuky u nás učitel intenzivně sleduje jedinečné zájmy a dynamiku každého žáka, umožňuje mu učit se vlastním tempem a poskytuje mu materiály a aktivity podle jeho aktuálních potřeb. 

Prostor pro hru, ale i zodpovědnost

Žáci ale také mají dostatek času na volnou hru, pohyb a interakci s vrstevníky, čímž rozvíjejí své sociální dovednosti a emocionální inteligenci v prostředí, které je podporuje a respektuje jako jedince.

Zároveň se učí zacházet se zodpovědností a svou vlastní reflexí.

Již od první třídy žáky učíme, jak reflektovat svoji práci, zájmy a jak se orientovat v povinnostech, které je třeba dodržet. 

Zaujal vás náš přístup a rádi byste se na cokoliv zeptali? Nebo byste chtěli vaše dítě přihlásit do Světa? Neváhejte se na nás obrátit.