Mateřská škola Svět

„Nechte vaše dítě dosáhnout jejich skutečného potenciálu a rozvíjejte tak smysluplně jeho silné stránky.“ 

Všechny naše školy a školky se nacházejí v Děčíně v dobré dojezdové vzdálenosti od centra, ale přesto máme velmi blízko k přírodě. Součástí všech našich zařízení jsou i venkovní prostory, které nabízí plnohodnotné zázemí s outdoorovými aktivitami. 

Děti u nás pracují individuálně nebo ve skupinách s praktickými aktivitami navrženými tak, že jsou připraveným prostředím pro všechny vývojové fáze dětí a tak se v prostředí našich školek mohou děti rozvíjet přesně podle svého senzitivního období – tj. období, ve kterém je mozek dítěte připraven na rozvoj nové aktivity. Každá aktivita je samostatná a zároveň připravuje na další činnosti, takže děti postupují od jedné aktivity k druhé a zvládají každou novou výzvu s lehkostí. 

Často tak za pomoci Montessori pomůcek zkoumají a samy zjišťují fyzikální zákonitosti, učí se sociálním dovednostem, sebeobsluze a dozvídají se mnoho nového ze světa přírody a světa kolem nás. Stávají se sebejistými ve svých schopnostech, protože prostředí je přirozeně nabádá k vytrvalosti a opravě vlastních chyb.

Děti rozvíjejí schopnost soustředit se na úkoly a provádět je logicky. Před vstupem na základní školu se snadno učí číst a psát a rozvíjejí základy matematiky pomocí perlového materiálu, který je základem Montessori přístupu v matematice.  

Je zde dostatek příležitostí k přirozenému prozkoumávání světa kolem nás, ale zároveň se soustředíme na rozvíjení sociálních dovedností, jako je řešení konfliktů, dovednost pojmenovávat svoje potřeby a vytvářet dobré vztahy. Nedílnou součástí našeho prostředí je také umění a krásno ve významu, které mu dala Marie Montessori. Tedy v podobě inspirace ze světa hudby, výtvarného a divadelního umění. 

Malý Svět

Hlavní učitelka

Bc. Kateřina Kozlová

Kontakt

kozlova@skolasvetdecin.cz

Adresa

Dobrovského 1402/2
405 02, Děčín I

Děti ve věku

2 - 4 roky

Kapacita skupiny

Max. 10 dětí

Čas otevření

7:30 - 15:00 hodin

Dětská skupina Na cestě do Světa

Hlavní učitelka

Bc. Veronika Gelnarová

Kontakt

gelnarova@skolasvetdecin.cz

Adresa

Třebovská 1515/10
405 02 Děčín - Letná

Děti ve věku

3 - 6 let

Kapacita skupiny

Max. 9 dětí

Čas otevření

8:00 - 15:00 hodin

Velký Svět

Hlavní učitelka

Hana Mašková

Kontakt

maskova@skolasvetdecin.cz

Adresa

Na Stráni 28
405 02, Děčín VI - Letná

Děti ve věku

3 - 6 let

Kapacita skupiny

Max. 20 dětí

Čas otevření

6:45 - 16:00 hodin

Zkušenosti rodičů a dětí z MŠ Svět