Mateřská škola Svět

V naší mateřské a základní škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičů, učitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program „Život plný příběhů“ (K nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy).

Naše škola je místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností, zdrojem inspirace pro chuť rozvíjet sebe sama. Záleží nám na tom, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu.

Naše školky

Malý Svět se nachází v centru města Děčín v ulici Dobrovského. Maximální kapacita této provozovny je 10 dětí. Je určen pro děti od 2 do 4 let.  Provozní doba 7:30 – 15:00.

Velký Svět se nachází v klidné vilové části města Děčín v ulici Na Stráni. Maximální kapacita této provozovny je 20 dětí. Navštěvují ho děti ve věku od 3 do 6 let. Provozní doba 6:45 – 16:00.

Strava a výživa ve Světě

Dbáme na to, abychom v naší škole děti vedli ke zdravé výživě a dostávalo se jim vhodné a kvalitní stravy.

Obědy nám do obou provozů dováží školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, která jídlo pro děti upravuje podle platných předpisů.

Svačiny připravujeme ve školce v plně vybavené kuchyňce. S přípravou svačin velmi často pomáhají samy děti – jednoduché pomazánky, příprava talířů a stolů, mazání si chleba, krájení ovoce. To vše probíhá v souladu s naším záměrem, aby dítě bylo co nejsamostatnější.

Nepředkládáme dětem sladkosti, cukrovinky ani příliš slazené nápoje.

Děti do jídla nikdy nenutíme, ale naopak se snažíme, aby neplýtvaly. Tedy, aby se předem rozhodly, kolik jídla si dají na talíř. Předcházíme tak zbytečnému vyhazování.

Přihlášky a školné

Přijímání dětí do MŠ Svět

Pohovor s rodiči je jednou z podmínek přijímacího řízení. Za důležitou považujeme shodu s rodinou na základních morálních a sociálních hodnotách. Rodičům umožňujeme účast na tvorbě vzdělávacího plánu, zároveň vyžadujeme aktivní účast rodiny na celém projektu.

Vzhledem k velkému počtu zájemců, doporučujeme zajímat se o místo ve školce nejméně rok před nástupem.,

Pravidla pro uzavření smlouvy k předškolnímu vzdělávání:

do třídy Malý Svět

do třídy Velký Svět

Školné

Za Vzdělávací program uvádíme orientační ceny:

Pro školní rok 2023/2024 budou ceny za MALÝ a VELKÝ SVĚT od 253,- Kč/den.