Základní škola Svět

„ŘEKNI MI A JÁ ZAPOMENU, UKAŽ MI A JÁ ZOPAKUJI,
NECH MNE TO UDĚLAT A JÁ POCHOPÍM“

–  Maria Montessori –

Na 1. a 2. stupni ZŠ jsou děti připraveny na složitější práci a tak můžeme navázat na jejich dovednosti získané z prostředí školky a dále rozvíjet a podporovat jejich zvídavost. Nechat je ptát se na otázky proč a jak věci fungují a nechat je hledat odpovědi. Stále vycházíme z pečlivě připraveného prostředí, kde je vše potřebné pro aktivity všech ročníků základní školy. Výuka je mnohem komplexnější a znalosti jsou předávány v souvislostech, které si žáci snadněji zapamatují a dál na ně napojují další poznatky.

Základním principem výuky v naší škole jsou věkově smíšené třídy. Výuka probíhá v malotřídním prostředí, ve kterém se děti učí pomáhat si, spolupracovat a růst jako kolektiv. Role učitele je provádět žáky v jejich chuti poznávat nebo dávat impulsy k novým směrům, které stojí za to objevovat. Učitel zde není zdrojem strachu a hrozby, ale průvodcem, který podporuje v přirozené lidské touze poznávat a učit se. 

Učební osnovy školy vychází z rámcového vzdělávacího programu, ale dětem jsou podávány v mezipředmětových vazbách a s ohledem na jejich individuální možnosti. Žáci mají k dispozici Montessori pomůcky, vzdělávací aktivity i ověřené online zdroje, které vytváří dostatek podnětů pro samostatné studium. Je pro nás důležité, aby žáky učení bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem.  

Ačkoliv u nás neuslyšíte zvonit zvonek a neuvidíte žáky sedět v lavici, přesto u nás panují pevná pravidla. Žáci se sami podílejí na utváření pravidel pro práci a chování a vyhodnocování toho, jak jsou tato pravidla dodržována. Abychom podnítili zájem o nejrůznější obory, snažíme se zprostředkovat kontakt s odborníky z různých oblastí, uskutečňovat vzdělávací výlety nebo tematické projektové dny.

Soukromá základní škola Svět se snaží svým žákům poskytovat nadstandardní prostředí pro výuku a bohaté volnočasové aktivity. Hlavním cílem je zajistit ty správné podmínky pro zdravý a přirozený vývoj našich žáků a na konci 2. stupně ZŠ se rozloučit s vyrovnaným jedincem, který si je vědom svých silných stránek, umí disponovat s kritickým myšlením a je snadno adaptabilní na prostředí budoucího vzdělávání.

1. stupeň ZŠ

Hlavní učitelka

Mgr. Drahomíra Párová

Kontakt

parova@skolasvetdecin.cz

Adresa

Na Stráni 28
405 02, Děčín VI - Letná

Děti ve věku

6 - 11 let

Kapacita skupiny

Max. 35 dětí

Čas otevření

7:30 - 16:00 hodin

2. stupeň ZŠ

Hlavní učitelka

Mgr. Petra Medková

Kontakt

medkova@skolasvetdecin.cz

Adresa

Na Stráni 28
405 02, Děčín VI - Letná

Děti ve věku

11 - 15 let

Kapacita skupiny

Max.14 dětí

Čas otevření

8:45 - 14:30 hodin

Zkušenosti rodičů a dětí ze ZŠ svět