Kdo jsme a co je naším cílem?

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Spolek Montessori centrum Děčín se v roce 2011 stal zřizovatelem Soukromé základní školy a mateřské školy Svět.
Nejvýznamnějším krokem pro realizaci celého projektu bylo postavení nové budovy v Děčíně – Letné. Tyto prostory byly vybudovány na klíč pro provoz školky a školy a jsou ve vlastnictví zakladatelů spolku. To je zárukou nezávislosti a stability chodu našich zařízení.
Jsme rádi, že naše aktivity jsou základem pro širší rozvoj alternativního vzdělávání v Ústeckém kraji a že se nám daří nadchnout pro námi zvolený přístup děti i dospělé.

Pedagogický sbor a tým Soukromé základní školy a mateřské školy Svět

Šárka Miškovská
Ředitelka školy

Ing. Šárka Miškovská

Je spoluzakladatelka a ředitelka školy. Zajišťuje organizaci a chod školy, jednání s rodiči, řízení pedagogického týmu.

„Jako dítě jsem chodila do školy moc ráda. Pocházím z učitelské rodiny, ve škole jsem vnímala přívětivou atmosféru. Učitelé mě respektovali, dávali mi najevo svou náklonnost, nepocítila jsem neúspěch. Mám dva dospělé syny a hodně mě mrzelo, že neměli možnost školu vnímat tak, jako já. To byla moje motivace pro založení soukromé školy v Děčíně. Mojí prioritou je, aby se děti v naší škole cítily spokojeně, těšily se do Světa a učení je bavilo.“

Šárka vystudovala VŠE v Praze a pracovala přes 20 let v soukromém sektoru na manažerské pozici. Před 15 lety začala v Děčíně organizovat nejprve mimoškolní aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a následně se stala spoluzakladatelkou první Montessori základní školy v Ústeckém kraji. Montessori pedagogika byla při založení Školy Svět logickou volbou alternativního školství.

Michaela Rozkošová
Asistentka ředitelky školy

Michaela Rozkošová

Pracuje ve škole Svět jako asistentka ředitelky. Podílí se na administrativním chodu školy, komunikuje s rodiči a vyřizuje každodenní organizační záležitosti.

„Po ukončení střední školy jsem pracovala ve státní správě – nejprve na městském a po nějaké době na krajském úřadě. Když jsem dostala možnost pracovat ve škole a školce Svět, tak jsem ze začátku váhala, ale nabídku nakonec přijala. Brzy jsem poznala, že jsem se rozhodla správně. Ve Světě pracuji čtyři roky a stále chodím do práce ráda, do práce, která je smysluplná, kde je rodinná atmosféra a skvělý kolektiv.“

Míša je náš hodinový strojek, bez kterého by se ručičky na ciferníku nemohly pohybovat. Obracejí se na ni rodiče, učitelé, zájemci, úřady s rozmanitými požadavky a úkoly  a  Míša je stále milá, ochotná a usměvavá. A ještě navíc je pracovitá a spolehlivá, tak vypomůže v případě potřeby i jako asistentka pedagoga. Prostě další poklad našeho týmu.

Mgr. Drahomíra Párová
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY A UČITELKA SDRUŽENÉ ŠKOLY SVĚT

Mgr. Drahomíra Párová

„Čím déle jsem se věnovala výuce českého jazyka a literatury, tím více jsem získávala obdiv k žákům, kteří češtinu zvládají, a to jak v ústním, tak především písemném projevu. Proto jsem ráda, že můžu být u toho, jak zjednodušit a zlidštit její samotnou výuku. Mám zkušenosti nejen jako pedagožka, ale i jako maminka. Působím jako korektorka magazínu, dlouholetá porotkyně recitačně dramatické soutěže Čtvrtlístek, nebo organizátorka výchovně vzdělávacích akcí.“

Kateřina Horová
Učitelka v ZŠ Svět

Mgr. Kateřina Horová

„Již od dětství jsem měla ráda děti. Proto jsem po základní škole začala studovat na Střední pedagogické škole v Ústí nad Labem, kde se ze mě stala učitelka ve školce a vychovatelka. Následně jsem vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na hudební výchovu na UJEPu v Ústí nad Labem. Mám 2 děti. V roce 2014 jsem nastoupila do školy Svět. Zajímalo mě, jak se dá učit i jinak a chtěla jsem si rozšířit své obzory. Absolvovala jsem zde mnoho školení v oblasti Montessori pedagogiky a další inspirující kurzy. Práce s dětmi mě velmi těší a naplňuje. Je to krásná, ale i náročná profese.“

Katka v naší škole působí jako učitelka pro 1. stupeň ZŠ, zároveň vede metodicky všechny asistenty pedagoga, kteří ve Světě pracují. Katka je pečlivá a důsledná, její pýchou jsou především naši žáci, kteří od nás odešli z 5. třídy a přicházejí se chlubit svými úspěchy v nové škole. Takové dojemné chvíle si užíváme společně.

Ivana Hykšová
Učitelka angličtiny

BBA MSc Ivana Hykšová

„Práce s dětmi mě naplňuje. Ráda u dětí poznávám jejich jazykové vlohy, které lze prohlubovat a ještě více mě baví pomáhat dětem překonávat jazykovou bariéru, aby se nebály jazyk aktivně používat. Veřím, že všichni jsou schopni se naučit plynně cizí jazyk, dříve nebo později.“

Ivana vystudovala bakalářské studium na Anglo-American College v Praze, které zakončila magisterským studiem na Copenhagen Business School v Kodani, kde téměř třináct let žila se svou rodinou. Má zkušenosti s výukou obchodní angličtiny z jazykové školy v Praze, kde vedla firemní kurzy. V Dánsku se aktivně zúčastňovala dětských akcí pořádaných česko-dánskou školou.

Michaela Holakovská
Asistentka pedagoga

Bc. Michaela Holakovská

V ZŠ Svět pracuji od roku 2013 jako pedagog a vychovatelka v družině. Na práci mě nejvíce baví různorodost a také to, že žádný den není stejný. Kromě výuky dětí se starám také o administrativu a zajišťování školních akcí. Práce s dětmi v naší škole je pro mě každodenní inspirací a nadějí, že vzdělávat se dá i jinak, než je tomu zažito v klasických školách. Pomocí Montessori pomůcek a respektujícího přístupu k dětem vytváříme společně prostředí pro rozvoj samostatnosti, motivace k objevování nového a především radosti z chození do školy. Absolvovala jsem mnoho Montessori kurzů zaměřených na český jazyk, matematiku i kosmickou výchovu. Dle mého názoru ale nic nenahradí praktické zkušenosti. Proto jsem moc vděčná, že tyto zkušenosti mohu získávat právě v naší škole, kde se společně s dětmi snažíme vytvářet náš lepší SVĚT.“

Míša je naše stálice. Přestože začala působit v naší škole jako velmi mladá a téměř bez pedagogických zkušeností, úplně přirozeně si vždy uměla u dětí získat autoritu, ale zároveň důvěru a přátelství. Míša je vzor a parťák především pro malé školačky, které se díky její dívčí energii cítí ve škole bezpečně a spokojeně.

Lukáš Bumba
Asistent pedagoga

Bc. Lukáš Bumba

„Před šesti lety jsem se rozhodl opustit nudnou práci v kanceláři a vydat se do „Světa“. Od té doby můžu zažívat každý den nové objevy, dozvídat se zajímavá fakta, potkávat skvělé lidi a hlavně podílet se na něčem smysluplném. Svůj volný čas trávím nejraději s manželkou a dcerou. Jinak mě moc baví cestování a hudba.“

Lukáš je velkou inspirací pro děti, ale i pro nás ostatní členy pedagogického týmu především jeho širokým všeobecným přehledem. Dokáže být pro děti výborným a milým parťákem při společných hrách, ale zároveň moudrým a sečtělým rádcem při objevování světa ve Světě. Má velký smysl pro spravedlnost. Lukáš dětem předává nejenom vědomosti, ale může jim být i velkým morálním vzorem a přirozenou autoritou.

Alena Koloušková
Asistentka pedagoga

Alena Koloušková

Pracuje ve Světě jako asistent pedagoga a je sluníčkem naší základní školy.

„Na životě miluji pestrost, svobodu a radost. To vše pro mne splňuje svět dětí.

S manželem máme úžasně inspirativní dceru a syna, kteří nám  při svých studiích a stážích v zahraničí ukazují, že právě možnost svobody rozhodnutí jim  dává pevné základy k zodpovědnosti. A mezi stabilními pilíři, na kterých stavíme je i vzdělání.

Již od dospívání jsem věděla, že má cesta povede k činnosti s dětmi.

V roce 2003 jsem založila plaveckou školu v aquaparku v Děčíně, kde jsem patnáct let učila a inspirovala děti od 6 měsíců až do předškolního věku. Jelikož mám ráda zdravý životní styl, do kterého u mne patří každodenní běh, jízda na kole a otužování, vedla jsem pět let kroužek saunování dětí.

Před třemi lety se mi naskytla příležitost být součástí, pro mne inspirativní školy Svět s Montessori principy u nás v Děčíně. Jsem šťastná, že mohu být v týmu kolegů, průvodců a pedagogů, kterým záleží nejen na vzdělání dětí, ale i vytvoření rodinného prostředí.

Každý den vstupuji do těchto prostor a děti mne vítají s úsměvem a očekáváním. To je pro mne ten nejcennější dar. Svět dětí je nejčistší prostředí a je i na mě, aby zůstalo čisté co nejdéle. Aby děti v tomto našem Světě žily přítomností a ne v předběhu.“

Tereza Kadárová
Učitelka v MŠ Velký Svět a asistentka pedagoga

Tereza Kadárová

„Od všeobecného vzdělání na gymnáziu, přes studium výtvarné výchovy jako specializace v pedagogice, jsem se dostala až k stále probíhajícímu studiu preprimární pedagogiky, kde jsem našla sama sebe a uvědomila si své místo. Problematika výchovy dětí se stala mým velkým koníčkem a momentálně ráda své volné chvíle věnuji čtení knih zabývajících se touto oblastí, abych co nejlépe pochopila svět dětí a byla schopna pomoci v naplnění všech jejich potřeb a tužeb. Alternativní koncepce mi jsou velice blízké a nejdůležitější při práci s dětmi je pro mě vzájemný respekt a pochopení. Jsem vděčná, že mám možnost objevovat a poznávat kouzlo právě Montessori pedagogiky. Je pro mě důležité řídit se intuicí a tato cesta mi dává opravdový smysl.“

 

Terezka je začínající pedagog, ale má velké nadání pro práci s dětmi. Je velmi kreativní a přirozeně splynula s koncepcí naší školy. Má chuť se učit stále něco nového a to je inspirující nejen pro děti, ale i pro ostatní dospěláky v našem týmu.

Adéla Petáková
Učitelka MŠ Velký Svět

BcA., DiS. Adéla Petáková

Pracuje jako pedagog v MŠ  Svět od roku 2018 a zároveň vede v Děčíně taneční studio.

„Baví mě pracovat se smíšenou třídou, kde je kreativita žáků velmi rozmanitá. Naplňuje mě být pozorovatelem a pomocníkem v rozvoji dětí různých věkových skupin, sledovat, jak si osvojují další a další dovednosti. Díky individuálnímu přístupu, který Montessori metodika přináší, bych ráda v každém dítěti podpořila jeho talent.“

Adéla vystudovala konzervatoř a AMU se zaměřením na pedagogiku tance a pohybu. Má proto pedagogické zkušenosti především z oboru tance a pohybové výchovy. Působila jako pedagog v ZUŠ, spolupracovala s mateřským centrem.  Vede pohybové a taneční kroužky pro děti, mládež i dospělé.  Práce s dětmi je pro ni přirozená a umí si všechny velmi rychle získat svou laskavostí.

Hana Mašková
UČITELKA MŠ VELKÝ SVĚT

Hana Mašková

Je učitelkou v MŠ Velký Svět od října 2019, ale má bohatou dlouholetou praxi „oblíbené“ učitelky v MŠ.

„Ráda s dětmi objevuji nové informace a podporuji jejich přirozenou zvídavost. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Ústí nad Labem a od té doby pracuji jako pedagog v MŠ. Mám dvě dospělé děti. Baví mě život, cestování, sport a práce na zahradě. Cením si toho, že mohu být součástí týmu a pracovat v Montessori školce Svět.“

Hanka je sluníčko v naší MŠ a moc si vážíme jejích zkušeností, které jsou oboustranně inspirující. Je dar, když někdo umí rozdávat stále úsměv a projevovat lásku k dětem a je obrovský dar mít takového člověka v týmu naší školy.

Andrea Biličová
UČITELKA MŠ Malý SVĚT

Andrea Biličová

Andrea je typ moderní multifunkční ženy. Vyznačuje se duchovní klidnou silou a díky svému zdravému spirituálnímu backgroundu skvěle bilancuje rovnováhu mezi adrenalinovými extroverty a poklidnými introverty. Vztahuje na sebe čistou energii, kterou díky své velké rodině umí s nadhledem předávat okolí.  Andrea má velmi rozmanitou pracovní historii, v minulosti pracovala také v USA, angličtina pak byla prvním impulzem pro pedagogickou činnost. Praxi v oboru vzdělávání dětí má od roku 2005. Byla u zrodu výuky angličtiny pro děti metodou Helen Doron  v Děčíně a postupně na to navázala spolupráci s Montessori školkou a školou, v jejichž prostředí se úspěšně pohybuje již několik let. Z Andrey vyzařuje nakažlivý klid a dobrá nálada.

Kateřina Kozlová
Učitelka MŠ Malý Svět

Bc. Kateřina Kozlová

Věřím, že první roky dítěte jsou klíčové pro celou jeho budoucnost. Jsem moc ráda, že mohu být i já součástí Montessori pedagogiky a vytvářet dětem vhodné prostředí, které je rozvíjí, motivuje a kde se vzájemně učíme, respektujeme a inspirujeme. Již od dětství jsem inklinovala k práci s dětmi a učitelství – nejdříve pečovala o mladší sourozence, mnoho let vedla dětský folklórní soubor a působila i jako učitelka v klasické mateřské škole. Ale až hledání nejvhodnější formy vzdělávání pro mé tři děti mě přivedlo od domácího vyučování až k Montessori škole, kde jsme konečně všichni našli to pravé.“

Káťa má dlouholeté praktické zkušenosti s prací s dětmi v rámci volnočasových aktivit, soukromého hlídání a působila i jako učitelka v běžné mateřské škole. Její životní cesta, byť ne směrem přímým, ji však zavedla k alternativní výchově a školství, ve kterých se našla.

Káťa je veselý a bezprostřední člověk, umí vyjádřit svoje pocity, ale nejvíc vás zasáhne její nakažlivý smích.

Hana Kubelková
Chůva MŠ

Hana Kubelková

Hanka pracuje v MŠ Malý Svět jako chůva.

Hanka je pozitivní, usměvavý člověk s přirozenou autoritou. Je matka dvou dětí a práce s dětmi ji naplňuje. Hanka pracuje v naší školce od roku 2019 a velmi rychle a dobře se zapracovala.  Je znát, že přistupuje ke své profesi s lákou, rozumí si s dětmi a i mezi kolegyněmi se stala velmi oblíbeným členem týmu.

Jiří Vít
Školní psycholog

Mgr. Jiří Vít

Rodem západočech, průpravu pro povolání získal studiem na FF UK v Praze. Po promoci nastoupil jako psycholog do zdravotnictví v pediatrickém terénu v severní části okresu Děčín, zároveň pracoval jako psycholog a vedoucí výchovy v dětském domově pro batolata a mladší předškolní děti v Rumburku. Po otevření dětské psychiatrické ambulance ve Šluknovském výběžku v ní úzce spolupracoval s dětským psychiatrem.

Od roku 1974 spolupracoval také s pedagogicko psychologickou poradnou v Děčíně, do které nastoupil na plný úvazek jako psycholog v devadesátých letech, následně vedl její pobočku v Rumburku.

Během své praxe složil atestaci pro práci psychologa ve zdravotnictví, absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, posléze též pětiletý výcvik v rodinné terapii. V rámci svého průběžného vzdělávání v oboru považuje za velmi významnou také šestitýdenní stáž v Thomayerově nemocnici v Praze pod vedení prof. Z. Matějčka, který byl jeho učitelem již při studiu na VŠ. Od r. 1993 má soukromou psychologickou praxi, v jejím rámci spolupracoval i s mnoha institucemi v Ústeckém a Libereckém kraji (např. v oblasti náhradní rodinné péče – jako garant a lektor přípravy žadatelů o osvojení a pěstounskou péči, vyšetřoval také děti v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro náhradní rodinnou péči). Pracoval pro gymnázia v Děčíně, České Kamenici a Rumburku, pro DD v České Kamenici, s ústavy sociální péče pro děti v Brtníkách a Dolní Poustevně.

V současné době je psychologem KZŠ Nativity v Děčíně, psychologem gymnázia v Rumburku, vede otevřenou skupinu rodičů s dětmi v NRP ve Šluknovském výběžku (ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Litoměřicích).

Celý profesní život pracuje s dětmi, jejich rodiči, učiteli a vychovateli. Na práci ve škole Svět se těší – bude při ní, stejně jako vždy, k dispozici nejen dětem ze školy a školky, ale i všem kolem nich.

Olga Kroutilová
Učitelka Sdružené školy Svět

PaedDr. Olga Kroutilová, DiS.

„Svému studiu jsem věnovala řadu let, přes sociální práci, andragogiku až k učitelství a speciální pedagogice. Vzhledem k neustále vyššímu počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsem se po dokončení studia učitelství rozhodla zakončit toto studium speciální pedagogiky doktorátem. Jelikož se mi nezamlouvaly nejen vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči v běžných základních školách, ale ani koncept výuky, který na těchto školách panuje, proto jsem se ze dne na den rozhodla pro individuální vzdělávání svého syna. Velkou výhodou tohoto vzdělávání je nejen přizpůsobení se individuálním potřebám dítěte, ale i volnost ve vyučování, které může probíhat jak v přírodě, tak v podobě exkurze, což přibližuje výuku praktickému životu. Zkušenosti a poznatky s individuálním vzděláváním svého syna bych chtěla využít v novém projektu Sdružená škola Svět, ve kterém spatřuji skvělou možnost pro efektivnější využití potenciálu pedagogů i žáků ve vzdělávacím procesu.“

Anna Miškovská
Učitelka Sdružené školy Svět

Mgr. Anna Miškovská

„Už při studiu na vysoké škole jsem se věnovala soukromé výuce angličtiny, při které jsem se ujistila, že práce s dětmi je tím správným směrem. Myslím si, že dokáži těžit z každé inspirace, kterou mi děti přinášejí. Snažím se tak při výuce využívat i různé technologie, které děti dnes používají a ukázat žákům jejich vzdělávací výhody. V této oblasti mě hodně motivovala studijní stáž v Kanadě. Nyní kromě své jazykové školy v Ústí nad Labem pořádám Hravé víkendy a příměstské tábory. Mám malou dcerku, která je mezi dětmi stejně ráda jako já 🙂 „

Mgr. Petra Medková
Učitelka Sdružené školy Svět

Mgr. Petra Medková

„Ráda pozoruji, jak děti objevují matematické vztahy při „hraní si“ a běžných činnostech. Během svého doktorandského studia matematiky jsem se věnovala historii a vývoji matematiky v dějinách, protože se mi zdá zásadní chápat, proč lidstvo potřebovalo zjistit, jak např. změřit obvod kruhu. Při učení pak můžeme s dětmi nasimulovat situaci podobně a místo vzorečků se naučit různé možnosti řešení problému a dosáhnout tak hlubšího pochopení a opravdového matematického myšlení. Mé pedagogické zkušenosti jak v rámci školského systému, tak individuální výuky i rozvoje vlastních dětí mě stále více směřují k alternativnějším přístupům. Mám proto radost, že se mohu zapojit do projektu Sdružené školy.“

Kryštof Franciško
UČITEL SDRUŽENÉ ŠKOLY SVĚT

Kryštof Franciško

„Výuka dětí mi byla vždycky blízkou aktivitou, ať při asistenci při hodinách mých rodičů, či při samostatném vedení aktivit v rámci různých kurzů a kroužků, které jsem zařizoval. Věřím, že vzdělávání by se mělo vysvětlovat skrze témata žákům blízká, aby viděli, jak ona teorie, kterou studují v učebnici, funguje v opravdovém světě. Chtěl bych, aby i má cesta životem byla naplněná poskytováním podpory těm, kteří touží poznat své okolí jinak, než skrze strohou stránku, kterou musí memorovat. Proces objevování sebe sama a okolí by se podle mého názoru měl pojit s tím, co děti zajímá ve volném čase, protože přesně to mi chybělo, když jsem byl žákem.“ 

UČITEL IT

Mgr. Radek Špáta

„V životě se snažím dělat už jen činnosti, které mi dávají co možná největší smysl. Vedle své rodiny chci růst a rozvíjet se v činnostech, ve kterých jsem našel právě toto. Být s lidmi je velmi příjemná činnost – smysluplně je to s fajn lidmi v příjemném prostředí. 🙂 Proto si vybírám nebo tvořím skupiny, ve kterých je mi dobře. Naštěstí máme možnost volby a já jsem si v září 2019 jako další skupinu zvolil školu Svět.

Jsem učitelem už od roku 2005. S menší pauzou v byznyse jsem působil na děčínské střední škole a nyní učím souběžně na Máchovce a ve Světě, v obou případech informatiku. Na Máchovce ještě zeměpis a mediální výchovu.

Informatika je a bude jeden z nejdůležitějších oborů lidstva. Je potřeba mu věnovat pozornost a předávat dětem nástroje, které jim pomohou poznávat svět, případně překonávat překážky, které v současné době nedokážeme dohlédnout nebo jsou v lehkém náznaku.

Mimo učení dětí se věnuji Aikidó, hře na shakuhachi, kytaru a bicí a práci se dřevem.“

Vedoucí výdejny

Bc. Kateřina Kozlová

Úklid

Dagmar Fiřtová

Zřizovatel Soukromé základní a mateřské školy Svět je Montessori centrum Děčín, spolek

Předsedkyně spolku

Ing. Martina Poláková

Místopředsedkyně spolku

Ing. Šárka Miškovská

Členka spolku

Ing. Mirka Poskočilová