Kdo jsme a co je naším cílem?

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Spolek Montessori centrum Děčín se v roce 2011 stal zřizovatelem Soukromé základní školy a mateřské školy Svět.
Nejvýznamnějším krokem pro realizaci celého projektu bylo postavení nové budovy v Děčíně – Letné. Tyto prostory byly vybudovány na klíč pro provoz školky a školy a jsou ve vlastnictví zakladatelů spolku. To je zárukou nezávislosti a stability chodu našich zařízení.
Jsme rádi, že naše aktivity jsou základem pro širší rozvoj alternativního vzdělávání v Ústeckém kraji a že se nám daří nadchnout pro námi zvolený přístup děti i dospělé.

Pedagogický sbor a tým Soukromé základní školy a mateřské školy Svět

Vedení školy:

Mgr. Drahomíra Párová
Ředitelka školy

Mgr. Drahomíra Párová

Drahuška je naší součástí od roku 2018, kdy začala ve Sdružené škole Svět učit český jazyk a dějepis. Přišla k nám po 10 leté pauze v soukromém sektoru, do kterého naskočila po dlouholeté pedagogické praxi. 

„Čím déle jsem se věnovala výuce českého jazyka a literatury, tím více jsem získávala obdiv k žákům, kteří češtinu zvládají, a to jak v ústním, tak především písemném projevu. Proto jsem ráda, že můžu být u toho, jak zjednodušit a zlidštit její samotnou výuku. Mám zkušenosti nejen jako pedagožka, ale i jako maminka. Působím jako korektorka magazínu, dlouholetá porotkyně recitačně dramatické soutěže Čtvrtlístek, nebo organizátorka výchovně vzdělávacích akcí.“

Drahuška je ředitelkou, která naslouchá dětem, rodičům i svým kolegům. Vždy je ráda vyslechne a snaží se maximálně pomoci. Moc si ji vážíme.

Michaela Rozkošová
Asistentka ředitelky školy

Michaela Rozkošová

Pracuje ve škole Svět jako asistentka ředitelky. Podílí se na administrativním chodu školy, komunikuje s rodiči a vyřizuje každodenní organizační záležitosti.

„Po ukončení střední školy jsem pracovala ve státní správě – nejprve na městském a po nějaké době na krajském úřadě. Když jsem dostala možnost pracovat ve škole a školce Svět, tak jsem ze začátku váhala, ale nabídku nakonec přijala. Brzy jsem poznala, že jsem se rozhodla správně. Ve Světě pracuji šest let a stále chodím do práce ráda. Do práce, která je smysluplná, kde je rodinná atmosféra a skvělý kolektiv.“

Míša je náš hodinový strojek, bez kterého by se ručičky na ciferníku nemohly pohybovat. Obracejí se na ni rodiče, učitelé, zájemci, úřady s rozmanitými požadavky a úkoly  a  Míša je stále milá, ochotná a usměvavá.

Šárka Miškovská
Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Šárka Miškovská

Šárka vystudovala VŠE v Praze a pracovala přes 20 let v soukromém sektoru na manažerské pozici. Před 15 lety začala v Děčíně organizovat nejprve mimoškolní aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a následně se stala spoluzakladatelkou první Montessori základní školy v Ústeckém kraji. 

„Jako dítě jsem chodila do školy moc ráda. Pocházím z učitelské rodiny, ve škole jsem vnímala přívětivou atmosféru. Učitelé mě respektovali, dávali mi najevo svou náklonnost, nepocítila jsem neúspěch. Mám dva dospělé syny a hodně mě mrzelo, že neměli možnost školu vnímat tak, jako já. To byla moje motivace pro založení soukromé školy v Děčíně. Mojí prioritou je, aby se děti v naší škole cítily spokojeně, těšily se do Světa a učení je bavilo.“

Šárka je spoluzakladatelka naší školy a po jejím boku stojí pevně celou dobu její existence. Je to duše našeho Světa, která má tendenci se stále rozvíjet a posouvat vpřed.

Základní škola:

Michaela Holakovská
učitelka 1. stupně a vedoucí Školní družiny

Bc. Michaela Holakovská

Míša učí převážně mladší děti na 1. stupni ZŠ. Díky svým zkušenostem má ale na starosti společné výklady a aktivity, které bývají společné pro celý nižší stupeň našeho Světa.

V ZŠ Svět pracuji od roku 2013 jako pedagog a vychovatelka v družině. Na práci mě nejvíce baví různorodost a také to, že žádný den není stejný. Kromě výuky dětí se starám také o administrativu a zajišťování školních akcí. Práce s dětmi v naší škole je pro mě každodenní inspirací a nadějí, že vzdělávat se dá i jinak, než je tomu zažito v klasických školách. Pomocí Montessori pomůcek a respektujícího přístupu k dětem vytváříme společně prostředí pro rozvoj samostatnosti, motivace k objevování nového a především radosti z chození do školy. Absolvovala jsem mnoho Montessori kurzů zaměřených na český jazyk, matematiku i kosmickou výchovu. Dle mého názoru ale nic nenahradí praktické zkušenosti. Proto jsem moc vděčná, že tyto zkušenosti mohu získávat právě v naší škole, kde se společně s dětmi snažíme vytvářet náš lepší SVĚT.“

Míša je naše stálice. Přestože začala působit v naší škole jako velmi mladá a téměř bez pedagogických zkušeností, úplně přirozeně si vždy uměla u dětí získat autoritu, ale zároveň důvěru a přátelství. Míša je vzor a parťák především pro malé školačky, které se díky její dívčí energii cítí ve škole bezpečně a spokojeně.

Lukáš Bumba
učitel 1.stupně

Bc. Lukáš Bumba

Lukáš pracuje především se staršími dětmi na 1. stupni ZŠ a jeho předností je mimo jiné i široký všeobecný přehled, který uplatňuje v kosmické výchově. Děti provází i matematikou, českým jazykem nebo hudební výchovou.

„V roce 2014 jsem se rozhodl opustit nudnou práci v kanceláři a vydat se do „Světa“. Od té doby můžu zažívat každý den nové objevy, dozvídat se zajímavá fakta, potkávat skvělé lidi a hlavně podílet se na něčem smysluplném. Svůj volný čas trávím nejraději s manželkou a dcerou. Jinak mě moc baví cestování a hudba.“

Lukáš je velkou inspirací pro děti, ale i pro ostatní členy pedagogického týmu. Dokáže být milým a zároveň spravedlivým parťákem nejen při společných hrách během družiny. Je moudrým a sečtělým rádcem při objevování světa ve Světě, na kterého se děti rády obrací. Lukáš dětem předává nejenom vědomosti, ale je pro ně i velkým morálním vzorem a přirozenou autoritou.

učitelka ZŠ a Asistentka pedagoga

Mgr. Lenka Filausová

Lenka k nám přišla v roce 2021 po dlouholeté pedagogické praxi, kterou si zpestřila i podnikatelskou zkušeností. Pomáhá především v 1. a 2. třídě ZŠ, kde uplatňuje svůj trpělivý přístup ke všem dětem.

učitelka 1. stupně
aj

Mgr. Anna Miškovská

Anička učí angličtinu na 1. stupni ZŠ už od roku 2018. Děti učí skrze hravé aktivity a zajímavé projekty, které mají vždy přesah i do jiného předmětu.

„Když jsem se hlásila na pedagogickou fakultu, nevěřila jsem, že budu někdy skutečně učit. Pocházím z učitelské rodiny a tak jsem věděla, že je to náročná práce. Už během studia jsem ale začala soukromě doučovat AJ, a když jsem vycestovala do Kanady studovat, vrátila jsem se sebevědomější a časem mi nic nebránilo k založení své vlastní jazykové školy Student School. Zkusila jsem i jiné pracovní pozice (organizace univerzitních akcí, tvorba časopisu, tvorba webových stránek, správa sociálních sítí), ale dokázala jsem nakonec najít rovnováhu mezi všemi svými zájmy. Angličtinu se snažím učit respektujícím přístupem k dětem a k jejich individuálním potřebám. Důležité je především vytvořit pozitivní vztah k cizímu jazyku, což je především základ, bez kterého se dál stavět nedá.“

Anička je velmi aktivním členem našeho Světa, i když má doma 2 malé děti. V létě pořádá příměstské tábory, během školního roku Hravé soboty, spravuje nám sociální sítě a stále vymýšlí nové cesty, jak šířit naší myšlenku, přístup a zkušenosti.

učitelka 1. stupně
aj

Iva Daňková

Ivča u nás učí od září 2022 a hned se stala velikou posilou nejen anglického týmu.

„Už od mládí mě bavila práce s dětmi. Chodila jsem na skauta, hlídala děti nebo doučovala. Takže výběr vysoké školy pedagogické byl jasný. Po vysoké škole jsem učila několik let, až do mateřské dovolené, na státní základní škole. Po narození první dcery jsem začala objevovat i jiné možnosti přístupu k výchově a k výuce.“

Ivča k dětem přistupuje velmi trpělivě a přirozeně. Je oblíbená nejen mezi dětmi, ale i kolegy. Za tuto posilu jsme také velice vděční.

 

Mgr. Petra Medková
Učitelka Sdružené školy Svět
M,Fy

Mgr. Petra Medková

Petra u nás začínala jako učitelka matematiky a fyziky na 2. stupni, nyní však působí na vícero úrovních našeho Světa a inspirovat se jejím stylem myšlení mohou děti od mateřské školky až po ty nejstarší.

„Ráda pozoruji, jak děti objevují matematické vztahy při „hraní si“ a běžných činnostech. Během svého doktorandského studia matematiky jsem se věnovala historii a vývoji matematiky v dějinách, protože se mi zdá zásadní chápat, proč lidstvo potřebovalo zjistit, jak např. změřit obvod kruhu. Při učení pak můžeme s dětmi nasimulovat situaci podobně a místo vzorečků se naučit různé možnosti řešení problému a dosáhnout tak hlubšího pochopení a opravdového matematického myšlení. Mé pedagogické zkušenosti jak v rámci školského systému, tak individuální výuky i rozvoje vlastních dětí, mě stále více směřují k alternativnějším přístupům. Mám proto radost, že jsem součástí Světa.“

Péťa je známá pro své jedinečné výukové metody, nápaditost úkolů a jedinečným přístupem k dětské dušičce. Díky své velké rodině chápe potřeby dětí a má pro ně pochopení.

Olga Kroutilová
Učitelka Sdružené školy Svět
Ov,ch,Z,Př,PČ

PaedDr. Olga Kroutilová, DiS.

Olga učí na 2. stupni ZŠ zeměpis, chemii, občanskou výchovu a pracovní činnosti. Děti tak provází velmi reálnými předměty a připravuje je na skutečný život.

„Svému studiu jsem věnovala řadu let, přes sociální práci, andragogiku až k učitelství a speciální pedagogice. Vzhledem k neustále vyššímu počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsem se po dokončení studia učitelství rozhodla zakončit toto studium speciální pedagogiky doktorátem. Jelikož se mi nezamlouvaly nejen vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči v běžných základních školách, ale ani koncept výuky, který na těchto školách panuje, proto jsem se ze dne na den rozhodla pro individuální vzdělávání svého syna. Velkou výhodou tohoto vzdělávání je nejen přizpůsobení se individuálním potřebám dítěte, ale i volnost ve vyučování, které může probíhat jak v přírodě, tak v podobě exkurze, což přibližuje výuku praktickému životu. Zkušenosti a poznatky s individuálním vzděláváním svého syna využívám při výuce ve Sdružené škole Svět, kde spatřuji skvělou možnost pro efektivnější využití potenciálu pedagogů i žáků ve vzdělávacím procesu. “

Na Olze máme rádi především její smysl pro humor, praktičnost a pořádek ve výuce. Ví přesně, co dětem z praktického života předat, aby se jednou ve světě neztratily.

učitelka sdružené školy svět
Čj

Mgr. Markéta Rajchlová Koutská

Učitelka sdružené školy svět
AJ, NJ

Zuzana Černá

Zuzka žila v zahraničí mnoho let, a když se k nám přidala do Světa, věděli jsme, že jsme získali cenného parťáka.

Kryštof Franciško
UČITEL SDRUŽENÉ ŠKOLY SVĚT
vv

Kryštof Franciško

Kryštof učí výtvarnou výchovu na 2. stupni ZŠ, která má však přesah do mnohem zajímavějších témat jako je politologie, historie nebo grafika.

„Výuka dětí mi byla vždycky blízkou aktivitou, ať při asistenci při hodinách mých rodičů, či při samostatném vedení aktivit v rámci různých kurzů a kroužků, které jsem zařizoval. Věřím, že vzdělávání by se mělo vysvětlovat skrze témata žákům blízká, aby viděli, jak ona teorie, kterou studují v učebnici, funguje v opravdovém světě. Chtěl bych, aby i má cesta životem byla naplněná poskytováním podpory těm, kteří touží poznat své okolí jinak, než skrze strohou stránku, kterou musí memorovat. Proces objevování sebe sama a okolí by se podle mého názoru měl pojit s tím, co děti zajímá ve volném čase, protože přesně to mi chybělo, když jsem byl žákem.“ 

Jeho hodiny nejsou jen o kreslení, ale s dětmi rozebírá i jiná kontroverzní témata. Děti ho obdivují kvůli jeho morálním hodnotám a schopnosti budovat sebedůvěru nejen v uměleckém světě.

Mateřská škola Malý Svět:

třídní Učitelka v MŠ Malý Svět

Bc. Kateřina Kozlová

Káťa má dlouholeté zkušenosti s dětmi v rámci výchovy, volnočasových aktivit a soukromého hlídání. Před Světem působila jako učitelka v běžné mateřské škole. Její životní cesta, byť ne směrem přímým, ji však zavedla k alternativní výchově a školství, ve kterých se našla.

„Věřím, že první roky dítěte jsou klíčové pro celou jeho budoucnost. Jsem moc ráda, že mohu být i já součástí Montessori pedagogiky a vytvářet dětem vhodné prostředí, které je rozvíjí, motivuje, a kde se vzájemně učíme, respektujeme a inspirujeme. Již od dětství jsem inklinovala k práci s dětmi a učitelství – nejdříve pečovala o mladší sourozence, mnoho let vedla dětský folklórní soubor a působila i jako učitelka v klasické mateřské škole. Ale až hledání nejvhodnější formy vzdělávání pro mé tři děti mě přivedlo od domácího vyučování až k Montessori škole, kde jsme konečně všichni našli to pravé.“

Káťa je veselý a bezprostřední člověk, umí vyjádřit svoje pocity, ale nejvíc vás zasáhne její nakažlivý smích.

Hana Kubelková
Chůva v MŠ svět

Hana Kubelková

Hanka pracuje v MŠ Malý Svět jako chůva. Je pozitivní, usměvavý člověk s přirozenou autoritou. Sama vychovává dvě děti a práce s nimi ji naplňuje.

V naší školce pracuje od roku 2019 a velmi rychle a dobře se zapracovala.  Je znát, že přistupuje ke své profesi s láskou, rozumí si s dětmi a i mezi kolegyněmi se stala velmi oblíbeným členem týmu.

učitelka v MŠ malý svět

Sára Sitarová

Sára je velmi milá a zároveň důsledná při práci s dětmi. Do Světa zapadla velmi rychle a stala se skutečnou posilou.

Během mého středoškolského pedagogického studia mi došlo, že běžný vzdělávací proud není proudem, v němž bych chtěla zakotvit. Proto jsem se rozhodla své vysokoškolské studium nasměrovat ke speciální pedagogice, která mě, mimo jiné, seznámila i s alternativními směry vzdělávání. Dveře do Světa se mi otevřely v létě 2022, od té doby dělám práci, která má smysl. „

Nikdy nesundavá svůj úsměv na tváři, kterým vždy vítá děti i rodiče.

Mateřská škola Velký Svět:

Hana Mašková
UČITELKA v MŠ VELKÝ SVĚT

Hana Mašková

Hanička k nám přišla v roce 2019 s dlouholetou praxí učitelky v MŠ. Dětem pomáhá rozvíjet dovednosti a znalosti pomocí Montessori pomůckami, které u nás suplují běžné školkové hračky.

„Ráda s dětmi objevuji nové informace a podporuji jejich přirozenou zvídavost. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Ústí nad Labem a od té doby pracuji jako pedagog v MŠ. Mám dvě dospělé děti. Baví mě život, cestování, sport a práce na zahradě. Cením si toho, že mohu být součástí týmu a pracovat v Montessori školce Svět.“

Hanka je skvělou kolegyní, která vždy ráda pomůže. Je dar, když někdo umí rozdávat stále úsměv a projevovat lásku k dětem a je obrovský dar mít takového člověka v týmu naší školy.

Učitelka MŠ Velký Svět

Tereza Slavětinská

Tereza Kadárová
Učitelka v MŠ Svět a asistentka pedagoga

Bc. Tereza Saska Kadárová

NYNÍ NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Terezka se stala naší odbornicí na Montessori pedagogiku, kterou stále zdokonaluje nejen ve Velkém Světě, ale i na 1. stupni ZŠ. Pomáhá také předškoláčkům připravit se na přechod do školy, aby jejich začátky byly co nejsnažší.

„Od všeobecného vzdělání na gymnáziu, přes studium výtvarné výchovy jako specializace v pedagogice, jsem se dostala ke studiu preprimární pedagogiky, kde jsem našla sama sebe a uvědomila si své místo. Problematika výchovy dětí se stala mým velkým koníčkem a momentálně ráda své volné chvíle věnuji čtení knih zabývajících se touto oblastí, abych co nejlépe pochopila svět dětí a byla schopna pomoci v naplnění všech jejich potřeb a tužeb. Alternativní koncepce mi jsou velice blízké a nejdůležitější při práci s dětmi je pro mě vzájemný respekt a pochopení. Jsem vděčná, že mám možnost objevovat a poznávat kouzlo právě Montessori pedagogiky. Je pro mě důležité řídit se intuicí a tato cesta mi dává opravdový smysl.“

Terezka je skutečný pedagog, který má velké nadání pro práci s dětmi. Je velmi kreativní a přirozeně splynula s koncepcí naší školy. Má chuť se učit stále něco nového a to je inspirující nejen pro děti, ale i pro kolegy v našem týmu. 

Na cestě do Světa (dětská skupina):

učitelka Na cestě do Světa

Veronika Gelnarová

Alena Koloušková
učitelka Na cestě do Světa

Alena Koloušková

Alenka je zářící energií v naší dětské skupině. Pomáhá dětem s Montessori pomůckami, doprovází je na výletech a je pomocnou rukou Veroniky.

„Na životě miluji pestrost, svobodu a radost. To vše pro mne splňuje svět dětí.

S manželem máme úžasně inspirativní dceru a syna, kteří nám  při svých studiích a stážích v zahraničí ukazují, že právě možnost svobody rozhodnutí jim  dává pevné základy k zodpovědnosti. A mezi stabilními pilíři, na kterých stavíme je i vzdělání.

Již od dospívání jsem věděla, že má cesta povede k činnosti s dětmi.

V roce 2003 jsem založila plaveckou školu v aquaparku v Děčíně, kde jsem patnáct let učila a inspirovala děti od 6 měsíců až do předškolního věku. Jelikož mám ráda zdravý životní styl, do kterého u mne patří každodenní běh, jízda na kole a otužování, vedla jsem pět let kroužek saunování dětí.

Před třemi lety se mi naskytla příležitost být součástí, pro mne inspirativní školy Svět s Montessori principy u nás v Děčíně. Jsem šťastná, že mohu být v týmu kolegů, průvodců a pedagogů, kterým záleží nejen na vzdělání dětí, ale i vytvoření rodinného prostředí.

Každý den vstupuji do těchto prostor a děti mne vítají s úsměvem a očekáváním. To je pro mne ten nejcennější dar. Svět dětí je nejčistší prostředí a je i na mě, aby zůstalo čisté co nejdéle. Aby děti v tomto našem Světě žily přítomností a ne v předběhu.“

Vedoucí jídelny

Bc. Kateřina Kozlová

Jídelna

Barbora

Úklid

Dagmar Fiřtová

Zřizovatel Soukromé základní a mateřské školy Svět je Montessori centrum Děčín, spolek

Předsedkyně spolku

Ing. Martina Poláková

Místopředsedkyně spolku

Ing. Šárka Miškovská

Členka spolku

Ing. Mirka Poskočilová