Kdo jsme a co je naším cílem?

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Spolek Montessori centrum Děčín se v roce 2011 stal zřizovatelem Soukromé základní školy a mateřské školy Svět.
Nejvýznamnějším krokem pro realizaci celého projektu bylo postavení nové budovy v Děčíně – Letné. Tyto prostory byly vybudovány na klíč pro provoz školky a školy a jsou ve vlastnictví zakladatelů spolku. To je zárukou nezávislosti a stability chodu našich zařízení.
Jsme rádi, že naše aktivity jsou základem pro širší rozvoj alternativního vzdělávání v Ústeckém kraji a že se nám daří nadchnout pro námi zvolený přístup děti i dospělé.

Pedagogický sbor a tým Soukromé základní školy a mateřské školy Svět

Mgr. Drahomíra Párová
Ředitelka školy

Mgr. Drahomíra Párová

„Čím déle jsem se věnovala výuce českého jazyka a literatury, tím více jsem získávala obdiv k žákům, kteří češtinu zvládají, a to jak v ústním, tak především písemném projevu. Proto jsem ráda, že můžu být u toho, jak zjednodušit a zlidštit její samotnou výuku. Mám zkušenosti nejen jako pedagožka, ale i jako maminka. Působím jako korektorka magazínu, dlouholetá porotkyně recitačně dramatické soutěže Čtvrtlístek, nebo organizátorka výchovně vzdělávacích akcí.“

Michaela Rozkošová
Asistentka ředitelky školy

Michaela Rozkošová

Pracuje ve škole Svět jako asistentka ředitelky. Podílí se na administrativním chodu školy, komunikuje s rodiči a vyřizuje každodenní organizační záležitosti.

„Po ukončení střední školy jsem pracovala ve státní správě – nejprve na městském a po nějaké době na krajském úřadě. Když jsem dostala možnost pracovat ve škole a školce Svět, tak jsem ze začátku váhala, ale nabídku nakonec přijala. Brzy jsem poznala, že jsem se rozhodla správně. Ve Světě pracuji šest let a stále chodím do práce ráda. Do práce, která je smysluplná, kde je rodinná atmosféra a skvělý kolektiv.“

Míša je náš hodinový strojek, bez kterého by se ručičky na ciferníku nemohly pohybovat. Obracejí se na ni rodiče, učitelé, zájemci, úřady s rozmanitými požadavky a úkoly  a  Míša je stále milá, ochotná a usměvavá. A ještě navíc je pracovitá a spolehlivá, tak vypomůže v případě potřeby i jako asistentka pedagoga. Prostě další poklad našeho týmu.

Šárka Miškovská
Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Šárka Miškovská

Je spoluzakladatelka a ředitelka školy. Zajišťuje organizaci a chod školy, jednání s rodiči, řízení pedagogického týmu.

„Jako dítě jsem chodila do školy moc ráda. Pocházím z učitelské rodiny, ve škole jsem vnímala přívětivou atmosféru. Učitelé mě respektovali, dávali mi najevo svou náklonnost, nepocítila jsem neúspěch. Mám dva dospělé syny a hodně mě mrzelo, že neměli možnost školu vnímat tak, jako já. To byla moje motivace pro založení soukromé školy v Děčíně. Mojí prioritou je, aby se děti v naší škole cítily spokojeně, těšily se do Světa a učení je bavilo.“

Šárka vystudovala VŠE v Praze a pracovala přes 20 let v soukromém sektoru na manažerské pozici. Před 15 lety začala v Děčíně organizovat nejprve mimoškolní aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a následně se stala spoluzakladatelkou první Montessori základní školy v Ústeckém kraji. Montessori pedagogika byla při založení Školy Svět logickou volbou alternativního školství.

Lukáš Bumba
Třídní učitel v ZŠ SVět

Bc. Lukáš Bumba

„V roce 2014 jsem se rozhodl opustit nudnou práci v kanceláři a vydat se do „Světa“. Od té doby můžu zažívat každý den nové objevy, dozvídat se zajímavá fakta, potkávat skvělé lidi a hlavně podílet se na něčem smysluplném. Svůj volný čas trávím nejraději s manželkou a dcerou. Jinak mě moc baví cestování a hudba.“

Lukáš je velkou inspirací pro děti, ale i pro nás ostatní členy pedagogického týmu především jeho širokým všeobecným přehledem. Dokáže být pro děti výborným a milým parťákem při společných hrách, ale zároveň moudrým a sečtělým rádcem při objevování světa ve Světě. Má velký smysl pro spravedlnost. Lukáš dětem předává nejenom vědomosti, ale může jim být i velkým morálním vzorem a přirozenou autoritou.

Michaela Holakovská
Asistentka pedagoga a vedoucí Školní družiny

Bc. Michaela Holakovská

V ZŠ Svět pracuji od roku 2013 jako pedagog a vychovatelka v družině. Na práci mě nejvíce baví různorodost a také to, že žádný den není stejný. Kromě výuky dětí se starám také o administrativu a zajišťování školních akcí. Práce s dětmi v naší škole je pro mě každodenní inspirací a nadějí, že vzdělávat se dá i jinak, než je tomu zažito v klasických školách. Pomocí Montessori pomůcek a respektujícího přístupu k dětem vytváříme společně prostředí pro rozvoj samostatnosti, motivace k objevování nového a především radosti z chození do školy. Absolvovala jsem mnoho Montessori kurzů zaměřených na český jazyk, matematiku i kosmickou výchovu. Dle mého názoru ale nic nenahradí praktické zkušenosti. Proto jsem moc vděčná, že tyto zkušenosti mohu získávat právě v naší škole, kde se společně s dětmi snažíme vytvářet náš lepší SVĚT.“

Míša je naše stálice. Přestože začala působit v naší škole jako velmi mladá a téměř bez pedagogických zkušeností, úplně přirozeně si vždy uměla u dětí získat autoritu, ale zároveň důvěru a přátelství. Míša je vzor a parťák především pro malé školačky, které se díky její dívčí energii cítí ve škole bezpečně a spokojeně.

učitelka matematiky a anglického jazyka

Mgr. Petra Medková

Mgr. Markéta Rajchlová Koutská

učitelka ZŠ a Asistentka pedagoga

Mgr. Lenka Filausová

Kryštof Franciško
UČITEL SDRUŽENÉ ŠKOLY SVĚT

Kryštof Franciško

„Výuka dětí mi byla vždycky blízkou aktivitou, ať při asistenci při hodinách mých rodičů, či při samostatném vedení aktivit v rámci různých kurzů a kroužků, které jsem zařizoval. Věřím, že vzdělávání by se mělo vysvětlovat skrze témata žákům blízká, aby viděli, jak ona teorie, kterou studují v učebnici, funguje v opravdovém světě. Chtěl bych, aby i má cesta životem byla naplněná poskytováním podpory těm, kteří touží poznat své okolí jinak, než skrze strohou stránku, kterou musí memorovat. Proces objevování sebe sama a okolí by se podle mého názoru měl pojit s tím, co děti zajímá ve volném čase, protože přesně to mi chybělo, když jsem byl žákem.“ 

Mgr. Petra Medková
Učitelka Sdružené školy Svět

Mgr. Petra Medková

„Ráda pozoruji, jak děti objevují matematické vztahy při „hraní si“ a běžných činnostech. Během svého doktorandského studia matematiky jsem se věnovala historii a vývoji matematiky v dějinách, protože se mi zdá zásadní chápat, proč lidstvo potřebovalo zjistit, jak např. změřit obvod kruhu. Při učení pak můžeme s dětmi nasimulovat situaci podobně a místo vzorečků se naučit různé možnosti řešení problému a dosáhnout tak hlubšího pochopení a opravdového matematického myšlení. Mé pedagogické zkušenosti jak v rámci školského systému, tak individuální výuky i rozvoje vlastních dětí mě stále více směřují k alternativnějším přístupům. Mám proto radost, že se mohu zapojit do projektu Sdružené školy.“

Olga Kroutilová
Učitelka Sdružené školy Svět

PaedDr. Olga Kroutilová, DiS.

„Svému studiu jsem věnovala řadu let, přes sociální práci, andragogiku až k učitelství a speciální pedagogice. Vzhledem k neustále vyššímu počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsem se po dokončení studia učitelství rozhodla zakončit toto studium speciální pedagogiky doktorátem. Jelikož se mi nezamlouvaly nejen vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči v běžných základních školách, ale ani koncept výuky, který na těchto školách panuje, proto jsem se ze dne na den rozhodla pro individuální vzdělávání svého syna. Velkou výhodou tohoto vzdělávání je nejen přizpůsobení se individuálním potřebám dítěte, ale i volnost ve vyučování, které může probíhat jak v přírodě, tak v podobě exkurze, což přibližuje výuku praktickému životu. Zkušenosti a poznatky s individuálním vzděláváním svého syna bych chtěla využít v novém projektu Sdružená škola Svět, ve kterém spatřuji skvělou možnost pro efektivnější využití potenciálu pedagogů i žáků ve vzdělávacím procesu.“

učitel informační technologie a fyziky

Ing. Libor Bžunka

Učitelka MŠ Velký a Malý Svět

Tereza Slavětinská

Tereza Kadárová
Učitelka v MŠ Svět a asistentka pedagoga

Bc. Tereza Saska Kadárová

„Od všeobecného vzdělání na gymnáziu, přes studium výtvarné výchovy jako specializace v pedagogice, jsem se dostala až k stále probíhajícímu studiu preprimární pedagogiky, kde jsem našla sama sebe a uvědomila si své místo. Problematika výchovy dětí se stala mým velkým koníčkem a momentálně ráda své volné chvíle věnuji čtení knih zabývajících se touto oblastí, abych co nejlépe pochopila svět dětí a byla schopna pomoci v naplnění všech jejich potřeb a tužeb. Alternativní koncepce mi jsou velice blízké a nejdůležitější při práci s dětmi je pro mě vzájemný respekt a pochopení. Jsem vděčná, že mám možnost objevovat a poznávat kouzlo právě Montessori pedagogiky. Je pro mě důležité řídit se intuicí a tato cesta mi dává opravdový smysl.“

 

Terezka je začínající pedagog, ale má velké nadání pro práci s dětmi. Je velmi kreativní a přirozeně splynula s koncepcí naší školy. Má chuť se učit stále něco nového a to je inspirující nejen pro děti, ale i pro ostatní dospěláky v našem týmu.

Hana Mašková
UČITELKA v MŠ VELKÝ SVĚT

Hana Mašková

Je učitelkou v MŠ Velký Svět od října 2019, ale má bohatou dlouholetou praxi „oblíbené“ učitelky v MŠ.

„Ráda s dětmi objevuji nové informace a podporuji jejich přirozenou zvídavost. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Ústí nad Labem a od té doby pracuji jako pedagog v MŠ. Mám dvě dospělé děti. Baví mě život, cestování, sport a práce na zahradě. Cením si toho, že mohu být součástí týmu a pracovat v Montessori školce Svět.“

Hanka je sluníčko v naší MŠ a moc si vážíme jejích zkušeností, které jsou oboustranně inspirující. Je dar, když někdo umí rozdávat stále úsměv a projevovat lásku k dětem a je obrovský dar mít takového člověka v týmu naší školy.

Alena Koloušková
Asistentka pedagoga v mš svět

Alena Koloušková

Pracuje ve Světě jako asistent pedagoga a je sluníčkem naší základní školy.

„Na životě miluji pestrost, svobodu a radost. To vše pro mne splňuje svět dětí.

S manželem máme úžasně inspirativní dceru a syna, kteří nám  při svých studiích a stážích v zahraničí ukazují, že právě možnost svobody rozhodnutí jim  dává pevné základy k zodpovědnosti. A mezi stabilními pilíři, na kterých stavíme je i vzdělání.

Již od dospívání jsem věděla, že má cesta povede k činnosti s dětmi.

V roce 2003 jsem založila plaveckou školu v aquaparku v Děčíně, kde jsem patnáct let učila a inspirovala děti od 6 měsíců až do předškolního věku. Jelikož mám ráda zdravý životní styl, do kterého u mne patří každodenní běh, jízda na kole a otužování, vedla jsem pět let kroužek saunování dětí.

Před třemi lety se mi naskytla příležitost být součástí, pro mne inspirativní školy Svět s Montessori principy u nás v Děčíně. Jsem šťastná, že mohu být v týmu kolegů, průvodců a pedagogů, kterým záleží nejen na vzdělání dětí, ale i vytvoření rodinného prostředí.

Každý den vstupuji do těchto prostor a děti mne vítají s úsměvem a očekáváním. To je pro mne ten nejcennější dar. Svět dětí je nejčistší prostředí a je i na mě, aby zůstalo čisté co nejdéle. Aby děti v tomto našem Světě žily přítomností a ne v předběhu.“

třídní Učitelka v MŠ Malý Svět

Bc. Kateřina Kozlová

Věřím, že první roky dítěte jsou klíčové pro celou jeho budoucnost. Jsem moc ráda, že mohu být i já součástí Montessori pedagogiky a vytvářet dětem vhodné prostředí, které je rozvíjí, motivuje a kde se vzájemně učíme, respektujeme a inspirujeme. Již od dětství jsem inklinovala k práci s dětmi a učitelství – nejdříve pečovala o mladší sourozence, mnoho let vedla dětský folklórní soubor a působila i jako učitelka v klasické mateřské škole. Ale až hledání nejvhodnější formy vzdělávání pro mé tři děti mě přivedlo od domácího vyučování až k Montessori škole, kde jsme konečně všichni našli to pravé.“

Káťa má dlouholeté praktické zkušenosti s prací s dětmi v rámci volnočasových aktivit, soukromého hlídání a působila i jako učitelka v běžné mateřské škole. Její životní cesta, byť ne směrem přímým, ji však zavedla k alternativní výchově a školství, ve kterých se našla.

Káťa je veselý a bezprostřední člověk, umí vyjádřit svoje pocity, ale nejvíc vás zasáhne její nakažlivý smích.

Hana Kubelková
Chůva v MŠ svět

Hana Kubelková

Hanka pracuje v MŠ Malý Svět jako chůva.

Hanka je pozitivní, usměvavý člověk s přirozenou autoritou. Je matka dvou dětí a práce s dětmi ji naplňuje. Hanka pracuje v naší školce od roku 2019 a velmi rychle a dobře se zapracovala.  Je znát, že přistupuje ke své profesi s lákou, rozumí si s dětmi a i mezi kolegyněmi se stala velmi oblíbeným členem týmu.

Vedoucí výdejny

Bc. Kateřina Kozlová

Úklid

Dagmar Fiřtová

Zřizovatel Soukromé základní a mateřské školy Svět je Montessori centrum Děčín, spolek

Předsedkyně spolku

Ing. Martina Poláková

Místopředsedkyně spolku

Ing. Šárka Miškovská

Členka spolku

Ing. Mirka Poskočilová