Pedagogický sbor a tým Soukromé základní školy a mateřské školy Svět

Vedení školy:

Ředitelka školy

Mgr. et Bc. Markéta Šálková

Když se Mája rozhodla z rodného Brna odejít k nám do Děčína, pracovala na manažerské pozici v soukromé firmě. Předtím vystudovala angličtinu, ruštinu a portugalštinu na MU a učila ve škole s alternativním přístupem k výuce (Daltonský plán).

„Do Děčína jsem odešla nejen kvůli práci svého muže, ale také kvůli nádherné přírodě, která vždy byla naší součástí. Horolezení, pěší túry a aktivity spojené s přírodou mě doprovázely i v předchozí práci, když jsem byla garantkou zájezdů a průvodkyní zemí Latinské Ameriky.
Škola Svět je pro mě další smysluplný projekt, kterému plánuji věnovat svůj čas, energii i srdce. 

Ve volném čase je svačinářkou a příležitostnou manažerkou volného času svých holčiček, manžela a psa Bastiena, kteří ji plně podporují na její další cestě do Světa.

Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Šárka Miškovská

Šárka vystudovala VŠE v Praze a pracovala přes 20 let v soukromém sektoru na manažerské pozici. Před 15 lety začala v Děčíně organizovat nejprve mimoškolní aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a následně se stala spoluzakladatelkou první Montessori základní školy v Ústeckém kraji. 

„Jako dítě jsem chodila do školy moc ráda. Pocházím z učitelské rodiny, ve škole jsem vnímala přívětivou atmosféru. Učitelé mě respektovali, dávali mi najevo svou náklonnost, nepocítila jsem neúspěch. Mám dva dospělé syny a hodně mě mrzelo, že neměli možnost školu vnímat tak, jako já. To byla moje motivace pro založení soukromé školy v Děčíně. Mojí prioritou je, aby se děti v naší škole cítily spokojeně, těšily se do Světa a učení je bavilo.“

Šárka je spoluzakladatelka naší školy a po jejím boku stojí pevně celou dobu její existence. Je to duše našeho Světa, která má tendenci se stále rozvíjet a posouvat vpřed.

Asistentka ředitelky školy

Michaela Rozkošová

Pracuje ve škole Svět jako asistentka ředitelky. Podílí se na administrativním chodu školy, komunikuje s rodiči a vyřizuje každodenní organizační záležitosti.

„Po ukončení střední školy jsem pracovala ve státní správě – nejprve na městském a po nějaké době na krajském úřadě. Když jsem dostala možnost pracovat ve škole a školce Svět, tak jsem ze začátku váhala, ale nabídku nakonec přijala. Brzy jsem poznala, že jsem se rozhodla správně. Ve Světě pracuji od roku 2015 a stále chodím do práce ráda. Do práce, která je smysluplná, kde je rodinná atmosféra a skvělý kolektiv.“

Míša je náš hodinový strojek, bez kterého by se ručičky na ciferníku nemohly pohybovat. Obracejí se na ni rodiče, učitelé, zájemci, úřady s rozmanitými požadavky a úkoly  a  Míša je stále milá, ochotná a usměvavá.

Základní škola:

učitel 1.stupně

Bc. Lukáš Bumba

Lukáš pracuje především se staršími dětmi na 1. stupni ZŠ a jeho předností je mimo jiné i široký všeobecný přehled, který uplatňuje v kosmické výchově. Děti provází i matematikou, českým jazykem nebo hudební výchovou.

„V roce 2014 jsem se rozhodl opustit nudnou práci v kanceláři a vydat se do „Světa“. Od té doby můžu zažívat každý den nové objevy, dozvídat se zajímavá fakta, potkávat skvělé lidi a hlavně podílet se na něčem smysluplném. Svůj volný čas trávím nejraději s manželkou a dcerou. Jinak mě moc baví cestování a hudba.“

Lukáš je velkou inspirací pro děti, ale i pro ostatní členy pedagogického týmu. Dokáže být milým a zároveň spravedlivým parťákem nejen při společných hrách během družiny. Je moudrým a sečtělým rádcem při objevování světa ve Světě, na kterého se děti rády obrací. Lukáš dětem předává nejenom vědomosti, ale je pro ně i velkým morálním vzorem a přirozenou autoritou.

učitelka 1. stupně

Mgr. Iva Daňková

Ivča u nás učí od září 2022 a hned se stala velikou posilou nejen anglického týmu.

„Už od mládí mě bavila práce s dětmi. Chodila jsem na skauta, hlídala děti nebo doučovala. Takže výběr vysoké školy pedagogické byl jasný. Po vysoké škole jsem učila několik let, až do mateřské dovolené, na státní základní škole. Po narození první dcery jsem začala objevovat i jiné možnosti přístupu k výchově a k výuce.“

Ivča k dětem přistupuje velmi trpělivě a přirozeně. Je oblíbená nejen mezi dětmi, ale i kolegy. Za tuto posilu jsme také velice vděční.

 

UČITEL TV, Fy

Jakub Novák

Ve škole učí od roku 2020, kdy začínal s výukou tělesné výchovy. 
Potom přijal další výzvu a to výuku Fyziky v 6., 7. a 8. třídě.
 
„Už od základní školy jsem věděl, že se chci stát učitelem, zejména díky mým vyučujícím, kteří mě inspirovali. Jako střední školu jsem si sice vybral průmyslovku, ale na vysoké škole jsem se rozhodl v tomto směru nepokračovat. Pedagogické zaměření mi začalo dávat větší smyl. Práce s dětmi mě baví a při výuce se vždy snažím, aby si děti odnesly i něco dalšího než pouhé teoretické poznatky. Důležitou součástí je pro mě otevřený a přátelský přístup.“
 
Kuba je plnohodnotnou součástí naší školy. Přirozená autorita a zároveň respektující přístup pomáhá budovat z naší školy prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně.
učitelka AJ

Mgr. Anna Miškovská

Anička učí angličtinu na 1. stupni ZŠ už od roku 2018. Děti učí skrze hravé aktivity a zajímavé projekty, které mají vždy přesah i do jiného předmětu.

„Když jsem se hlásila na pedagogickou fakultu, nevěřila jsem, že budu někdy skutečně učit. Pocházím z učitelské rodiny a tak jsem věděla, že je to náročná práce. Už během studia jsem ale začala soukromě doučovat AJ, a když jsem vycestovala do Kanady studovat, vrátila jsem se sebevědomější a časem mi nic nebránilo k založení své vlastní jazykové školy Student School. Zkusila jsem i jiné pracovní pozice (organizace univerzitních akcí, tvorba časopisu, tvorba webových stránek, správa sociálních sítí), ale dokázala jsem nakonec najít rovnováhu mezi všemi svými zájmy. Angličtinu se snažím učit respektujícím přístupem k dětem a k jejich individuálním potřebám. Důležité je především vytvořit pozitivní vztah k cizímu jazyku, což je základ, bez kterého se dál stavět nedá.“

Anička je velmi aktivním členem našeho Světa, i když má doma 2 malé děti. V létě pořádá příměstské tábory, během školního roku Hravé soboty, spravuje nám sociální sítě a stále vymýšlí nové cesty, jak šířit naší myšlenku, přístup a zkušenosti.

učitelka 1. stupně

Mgr. Lenka Filausová

Lenka k nám přišla v roce 2021 po dlouholeté pedagogické praxi, kterou si zpestřila i podnikatelskou zkušeností. Pomáhá především v 1. a 2. třídě ZŠ, kde uplatňuje svůj trpělivý přístup ke všem dětem.

Učitelka M

Mgr. Petra Medková

Petra u nás začínala jako učitelka matematiky a fyziky na 2. stupni, nyní však působí na vícero úrovních našeho Světa a inspirovat se jejím stylem myšlení mohou děti od mateřské školky až po ty nejstarší.

„Ráda pozoruji, jak děti objevují matematické vztahy při „hraní si“ a běžných činnostech. Během svého doktorandského studia matematiky jsem se věnovala historii a vývoji matematiky v dějinách, protože se mi zdá zásadní chápat, proč lidstvo potřebovalo zjistit, jak např. změřit obvod kruhu. Při učení pak můžeme s dětmi nasimulovat situaci podobně a místo vzorečků se naučit různé možnosti řešení problému a dosáhnout tak hlubšího pochopení a opravdového matematického myšlení. Mé pedagogické zkušenosti jak v rámci školského systému, tak individuální výuky i rozvoje vlastních dětí, mě stále více směřují k alternativnějším přístupům. Mám proto radost, že jsem součástí Světa.“

Péťa je známá pro své jedinečné výukové metody, nápaditost úkolů a jedinečným přístupem k dětské dušičce. Díky své velké rodině chápe potřeby dětí a má pro ně pochopení.

Učitelka AJ

Simona Lissner

Simona žila přes 20 let ve Velké Británii a její jazykové znalosti jsou na úrovni rodilého mluvčího. K dětem mluví jen anglicky a přibližuje jim hovorové výrazy, které dnes slyší častěji, než formální jazyk.

Děti mají úžasné nápady a perspektivy. Je fascinující slyšet, jak přistupují k problémům a vysvětlují pojmy vlastními slovy. Miluji kreativní nápady dětí při konverzování, psaní a hraní během propojení cizího jazyka.

Jsem nejvíce zapálená pro vše, co se týká přírody a turismu. Miluji procházky s rodinou nebo přáteli a dětmi a ráda nahlížím do přírody. Proto jsem se rozhodla žít v blízkosti národního parku a Labských pískovců.“

Simona kromě několika let v cestovním ruchu pracovala i v oblasti zákaznické podpory/vztahů nebo managementu.

vedoucí školní družiny
asistentka pedagoga

Bc. Michaela Holakovská

Míša učí převážně mladší děti na 1. stupni ZŠ. Díky svým zkušenostem má ale na starosti společné výklady a aktivity, které bývají společné pro celý nižší stupeň našeho Světa.

V ZŠ Svět pracuji od roku 2013 jako pedagog a vychovatelka v družině. Na práci mě nejvíce baví různorodost a také to, že žádný den není stejný. Kromě výuky dětí se starám také o administrativu a zajišťování školních akcí. Práce s dětmi v naší škole je pro mě každodenní inspirací a nadějí, že vzdělávat se dá i jinak, než je tomu zažito v klasických školách. Pomocí Montessori pomůcek a respektujícího přístupu k dětem vytváříme společně prostředí pro rozvoj samostatnosti, motivace k objevování nového a především radosti z chození do školy. Absolvovala jsem mnoho Montessori kurzů zaměřených na český jazyk, matematiku i kosmickou výchovu. Dle mého názoru ale nic nenahradí praktické zkušenosti. Proto jsem moc vděčná, že tyto zkušenosti mohu získávat právě v naší škole, kde se společně s dětmi snažíme vytvářet náš lepší SVĚT.“

Míša je naše stálice. Přestože začala působit v naší škole jako velmi mladá a téměř bez pedagogických zkušeností, úplně přirozeně si vždy uměla u dětí získat autoritu, ale zároveň důvěru a přátelství. Míša je vzor a parťák především pro malé školačky, které se díky její dívčí energii cítí ve škole bezpečně a spokojeně.

Učitelka ČJ
Výchovný poradce
Metodik prevence

Mgr. Markéta Rajchlová Koutská

Od roku 2022 je naší posilou i Markét, která zastává velmi důležité role jako je například výchovný poradce. Díky svým dlouholetým zkušenostem ze školství je profesionální složkou našeho týmu.

„Během mé pedagogické praxe jsem získala zkušenosti na prvním, druhém i třetím stupni. Učila jsem na gymnáziu a obchodní akademii. Po rodičovské dovolené jsem měla možnost zkusit také alternativní přístup, který mi velmi vyhovuje a zjišťuji, jak moc se liší od klasického školství. Jsem ale zároveň moc ráda, že jsem prošla nejprve školstvím v klasické podobě a nyní mohu mé zkušenosti využít ve Světě. Velmi mě baví, že se pohybuji na prvním i druhém stupni, kde vyučuji český jazyk a literaturu. Zároveň v posledních letech směřuji k dalším činnostem v rámci školy, zajímá mě karierové a výchovné poradenství, prevence. Moc ráda se dál vzdělávám a získávám nové zkušenosti. „

Market je velmi energická, vtipná a pohotová a jsme za ni velmi vděční.

Učitelka Ov,ch,Z,Př,PČ

PaedDr. Olga Kroutilová, DiS.

Olga učí na 2. stupni ZŠ zeměpis, chemii, přírodopis, občanskou výchovu a pracovní činnosti. Děti tak provází velmi reálnými předměty a připravuje je na skutečný život.

„Svému studiu jsem věnovala řadu let, přes sociální práci, andragogiku až k učitelství a speciální pedagogice. Vzhledem k neustále vyššímu počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsem se po dokončení studia učitelství rozhodla zakončit toto studium speciální pedagogiky doktorátem. Jelikož se mi nezamlouvaly nejen vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči v běžných základních školách, ale ani koncept výuky, který na těchto školách panuje, proto jsem se ze dne na den rozhodla pro individuální vzdělávání svého syna. Velkou výhodou tohoto vzdělávání je nejen přizpůsobení se individuálním potřebám dítěte, ale i volnost ve vyučování, které může probíhat jak v přírodě, tak v podobě exkurze, což přibližuje výuku praktickému životu. Zkušenosti a poznatky s individuálním vzděláváním svého syna využívám při výuce ve Sdružené škole Svět, kde spatřuji skvělou možnost pro efektivnější využití potenciálu pedagogů i žáků ve vzdělávacím procesu. “

Na Olze máme rádi především její smysl pro humor, praktičnost a pořádek ve výuce. Ví přesně, co dětem z praktického života předat, aby se jednou ve světě neztratily.

Učitelka NJ

Mgr. Jiřina Petrášková

Jiřinka s námi spolupracuje už dlouhá léta jako lektorka NJ mimoškolních aktivit.

„Němčina je mým velkým koníčkem. Během své pedagogické praxe jsem učila na českých i německých školách, účastnila jsem se mnoha česko-německých projektů, absolvovala jsem velké množství zahraničních stáží v Německu, jsem proškolena na asistentku vyučovací metody CLIL. Spolupracuji s německo českými organizacemi (Goethe institut, SGUN,TANDEM, Fraus- a Hueberverlag, Kiez, Česko německý fond budoucnosti).

Mým mottem je citát od Rebeccy Eanes – Chovat se k dětem s úctou, soucítit s nimi, naslouchat jim, když mluví, projevovat jim respekt a být k nim laskaví, nic z toho neznamená, že je rozmazlujeme. Znamená to prostě, že se k nim chováme jako k lidským bytostem.“

Své letité zkušenosti velice ráda předává svým žákům zábavným a hravým způsobem a těší jí, když je němčina zaujme a věnují se jí dál i hlouběji.

Mateřská škola Malý Svět:

třídní Učitelka v MŠ Malý Svět

Bc. Kateřina Kozlová

Káťa má dlouholeté zkušenosti s dětmi v rámci výchovy, volnočasových aktivit a soukromého hlídání. Před Světem působila jako učitelka v běžné mateřské škole. Její životní cesta, byť ne směrem přímým, ji však zavedla k alternativní výchově a školství, ve kterých se našla.

„Věřím, že první roky dítěte jsou klíčové pro celou jeho budoucnost. Jsem moc ráda, že mohu být i já součástí Montessori pedagogiky a vytvářet dětem vhodné prostředí, které je rozvíjí, motivuje, a kde se vzájemně učíme, respektujeme a inspirujeme. Již od dětství jsem inklinovala k práci s dětmi a učitelství – nejdříve pečovala o mladší sourozence, mnoho let vedla dětský folklórní soubor a působila i jako učitelka v klasické mateřské škole. Ale až hledání nejvhodnější formy vzdělávání pro mé tři děti mě přivedlo od domácího vyučování až k Montessori škole, kde jsme konečně všichni našli to pravé.“

Káťa je veselý a bezprostřední člověk, umí vyjádřit svoje pocity, ale nejvíc vás zasáhne její nakažlivý smích.

učitelka v MŠ malý svět

Bc. Martina Dubcová

Marťa k nám přišla v roce 2023, kdy ještě na mateřské dovolené toužila po troše zábavy. Organizovala Hravé soboty plné soutěží a výletů a nakonec zakotvila v Malém Světě, který je jí blízký nejen díky malému synkovi.

„Pedagogická fakulta byla pro mě jasná volba již od dětství. Po studiích několika oblastí v pedagogice jsem našla své místo v preprimárním vzděláváním. 13 let jsem pracovala ve státní mateřské škole a v současné době při rodičovské dovolené jsem byla oslovena na spolupráci se školou Svět. Za tuto nabídku jsem velice vděčná a cením si, že mohu být součástí týmu.  

Práce v MŠ je pro mě velice inspirativní a motivační. Ráda děti i sebe nechávám objevovat. Snažím se inspirovat, podporovat přirozenou zvídavost a rozvíjet dětskou fantazii. Mým cílem je navodit rodinnou, respektujicí a láskyplnou atmosféru.

Mateřská škola Velký Svět:

UČITELKA v MŠ VELKÝ SVĚT

Hana Mašková

Hanička k nám přišla v roce 2019 s dlouholetou praxí učitelky v MŠ. Dětem pomáhá rozvíjet dovednosti a znalosti pomocí Montessori pomůckami, které u nás suplují běžné školkové hračky.

„Ráda s dětmi objevuji nové informace a podporuji jejich přirozenou zvídavost. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Ústí nad Labem a od té doby pracuji jako pedagog v MŠ. Mám dvě dospělé děti. Baví mě život, cestování, sport a práce na zahradě. Cením si toho, že mohu být součástí týmu a pracovat v Montessori školce Svět.“

Hanka je skvělou kolegyní, která vždy ráda pomůže. Je dar, když někdo umí rozdávat stále úsměv a projevovat lásku k dětem a je obrovský dar mít takového člověka v týmu naší školy.

Učitelka MŠ Velký Svět

Tereza Slavětínská

Terezka je naší nejmladší kolegyní. Začala u nás pomáhat jako studentská síla a nyní je plnohodnotnou součástí Světa.

Když jsem poprvé vstoupila do školky svět, měla jsem pocit, že přesně takové prostředí jsem hledala. Nalezla jsem tady útočiště pro svou kreativitu a myšlenky. Být paní učitelkou nebo průvodkyní malých bytostí mě naplňuje a vnímám ji jako své poslání. Cítím také velikou vděčnost a zodpovědnost při práci s dětmi, protože vidět pokroky a být jejich součástí je úžasné. Vím, že jsem na začátku své pracovní cesty, a tak se snažím stále všemožně vzdělávat a pracovat na sobě samé, abych pro všechny děti, se kterými se setkám, byla dostatečně trpělivou, respektující a klidnou průvodkyní na jejich cestě ve vzdělávání. Mezi mé koníčky patří turistika- výlety a poznávání nových míst, kempování, keramika, čtení knih, čaj.

Terezka je skvělou kolegyní, která na sobě stále pracuje a vnímá děti takové, jaké jsou.

Na cestě do Světa (dětská skupina):

učitelka dětské skupiny

Bc. Veronika Gelnarová

 Jako pedagog pracuje už 18 let a v Montessori škole je s námi 10 let. I přesto má pocit, že ji svět dětí stále obohacuje a naplňuje.

„Svět dětí mě provází celým životem napříč mými činnostmi. Dětský svět plný přirozenosti, pravdivosti a bezpodmínečné lásky mě fascinoval už od dospívání. Nejprve jsem jezdila na dětské hudební tábory jako vedoucí, po Gymnáziu jsem začala studovat obor Učitelství v mateřské škole a rovnou začala pracovat i jako učitelka ve vesnické MŠ. Po narození mého syna jsem cítila, že já i mé dítě potřebujeme jiné prostředí, než to v klasickém školství. To jsem objevila při vstoupení do MŠ Svět, Svět se stal pro mne druhým domovem, rozšířenou rodinou a je krásné sledovat její vývoj už od počátku založení. Po narození dvou dcer a životě v přírodě jsem ucítila další vnitřní změnu a bylo až zázračné, že mé vize, byly i nápadem vedení školy. Vznikla tak dětská skupina pod centrem Montessori a já mohu naplňovat pro mě smysluplnou Montessori pedagogiku s propojením s přírodou a rodinným (komunitním) prostředím díky menšímu počtu dětí.“

Verča miluje poslech i tvorbu hudby, tanec a hlavně přírodu, zahradu a pestrý život v naší rodině. Ve své práci vše ráda propojuje a tak všechny její zkušenosti, zájmy a radosti spojuje ve všech mých činnostech.

učitelka Na cestě do Světa

Alena Koloušková

Alenka je zářící energií v naší dětské skupině. Pomáhá dětem s Montessori pomůckami, doprovází je na výletech a je pomocnou rukou Veroniky.

„Na životě miluji pestrost, svobodu a radost. To vše pro mne splňuje svět dětí.

S manželem máme úžasně inspirativní dceru a syna, kteří nám  při svých studiích a stážích v zahraničí ukazují, že právě možnost svobody rozhodnutí jim  dává pevné základy k zodpovědnosti. A mezi stabilními pilíři, na kterých stavíme je i vzdělání.

Již od dospívání jsem věděla, že má cesta povede k činnosti s dětmi.

V roce 2003 jsem založila plaveckou školu v aquaparku v Děčíně, kde jsem patnáct let učila a inspirovala děti od 6 měsíců až do předškolního věku. Jelikož mám ráda zdravý životní styl, do kterého u mne patří každodenní běh, jízda na kole a otužování, vedla jsem pět let kroužek saunování dětí.

Před třemi lety se mi naskytla příležitost být součástí, pro mne inspirativní školy Svět s Montessori principy u nás v Děčíně. Jsem šťastná, že mohu být v týmu kolegů, průvodců a pedagogů, kterým záleží nejen na vzdělání dětí, ale i vytvoření rodinného prostředí.

Každý den vstupuji do těchto prostor a děti mne vítají s úsměvem a očekáváním. To je pro mne ten nejcennější dar. Svět dětí je nejčistší prostředí a je i na mě, aby zůstalo čisté co nejdéle. Aby děti v tomto našem Světě žily přítomností a ne v předběhu.“

učitelka Na cestě do Světa

BcA,Dis. Adéla Ernekerová

Adélka je naší součástí už několik let a nyní se nám opět vrátila po mateřské dovolené. Její velikou vášní je tanec, díky kterému z ní vyzařuje nekonečná energie, ale i klid a vnitřní rovnováha.

,,Být součástí dětské skupiny je pro mě inspirující a smysluplné. Být s dětmi tady a teď je pro veliká škola i dar. Máme navzájem prostor, klid a čas na učení se o světě i nás samotných. Je to vyživující čas pro nás všechny, pro děti i dospělé.  Učím se, pozorně vnímat a naslouchat a tak jako průvodce podpořit děti v jejich síle i v křehkosti.”

Aktivně vyučuje tanec patnáct let a od roku 2015 vede taneční studio FRI.DA., kde se věnuje scénickému tanci a dětské choreografické tvorbě. Zabývá se také jógou, která ji nabíjí stejně jako čas venku v přírodě a nejradši je společně se svoji  dcerkou Antonii a mužem Zdeňkem. 


Ostatní zaměstnanci školy SVĚT:

Vedoucí Školní jídelny - výdejna

Bc. Kateřina Kozlová

Úklid

Dagmar Fiřtová

Výdejna

Šárka Váňová

Zřizovatel Soukromé základní a mateřské školy Svět je
Montessori centrum Děčín, spolek

Předsedkyně spolku

Mgr. et Bc. Markéta Šálková

Členka spolku

Bc. Kateřina Kozlová

Členka spolku

Ing. Šárka Miškovská