Podpora MK – Kreativní voucher

V roce 2023 byl zahájen projekt v rámci výzvy MK – Kreativní vouchery, což je součást Národní strategie obnovy. Tento projekt, s registračním číslem 0380001132, se soustředil na rozšíření spektra poskytovaných služeb a byl podpořen fondy Evropské unie — Next Generation EU. V průběhu tohoto projektu jsme kompletně proměnili design a funkcionalitu našeho webu, aby […]

Pravidla použití AI

Jelikož nepodceňujeme dnešní dobu a snažíme se držet krok, prošli jsme školením od společnosti AIdětem.cz Jak využít Umělou inteligenci ve škole a jak s ní seznámit děti. Hned po školení jsme stanovili pravidla naší školy, která určují za jakých okolností používat umělou inteligenci. Tato pravidla jsou na úrovni školního řádu a v průběhu roku může […]

Od října 2022 je Soukromá základní škola a mateřská škola Svět zapojena do realizace projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP JAK, který je spolufinancován Evropskou Unií.

Od října 2022 realizuje ZŠ a MŠ Svět projekt s názvem „Personální podpora, inovativní metody výuky a spolupráce s rodiči v MŠ a ZŠ„, pod reg. číslem „CZ.02.02.03/00/22_002/0002482„. Projekt  v celkové částce 811 630,- Kč je podpořen v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kde poskytovatelem dotace z Operačního programu Jan […]