Naše základní a mateřská škola realizují projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Aktivity ve vzdělávání

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět realizuje projekt s názvem „Aktivity ve vzdělávání a personální podpora v ZŠ, MŠ“,
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011989. 


Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II.


Šablony projektu:

– 2.I/5  Chůva – personální podpora MŠ
– 2.I/12 Projektový den ve škole

– 2.II/1  Školní asistent – personální podpora ZŠ
– 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin
– 2.II/19 Projektový den ve škole 

– 2.V/1  Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
– 2.V/12  Projektový den v ŠD/ŠK

Cílem projektu je zajištění dočasné personální podpory – školní asistent ZŠ, MŠ a ŠD. Poskytnutí větší podpory zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem. Rozvíjení pedagogických pracovníků v přípravě a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociální kompetencí dětí a žáků. V oblasti ICT je za cíl rozvoj pedagogů s využívání nových výukoých metod. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky. Realizace projektu je v časovém horizontu 24 měsíců. Začátek realizace 1.2.2019.

Dotace může být poskytnuta do výše 898 609,- Kč.