Od října 2019 jsme zahájili spolupráci se školním psychologem

18-1

Školní psycholog je k dispozici žákům a učitelům školy, po domluvě také rodičům. Nabízí konzultace v situačních nebo i déle trvajících obtížích psychologického rázu, zejména těch, které mohou mít vliv na zhoršující se školní úspěšnost žáků. Může ale poskytnout pomoc i při problémech v rodině či vztazích s vrstevníky. 

Více o Mgr. Jiřím Vítovi si můžete přečíst v rubrice o nás.