Od října 2022 je Soukromá základní škola a mateřská škola Svět zapojena do realizace projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP JAK, který je spolufinancován Evropskou Unií.

Publicita - plakát

Od října 2022 realizuje ZŠ a MŠ Svět projekt s názvem „Personální podpora, inovativní metody výuky a spolupráce s rodiči v MŠ a ZŠ„, pod reg. číslem „CZ.02.02.03/00/22_002/0002482„.

Projekt  v celkové částce 811 630,- Kč je podpořen v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kde poskytovatelem dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.