Podpora MK – Kreativní voucher

CS Financováno Evropskou unií_PANTONE_PANTONE

V roce 2023 byl zahájen projekt v rámci výzvy MK – Kreativní vouchery, což je součást Národní strategie obnovy. Tento projekt, s registračním číslem 0380001132, se soustředil na rozšíření spektra poskytovaných služeb a byl podpořen fondy Evropské unie — Next Generation EU.

V průběhu tohoto projektu jsme kompletně proměnili design a funkcionalitu našeho webu, aby lépe reflektoval vaše potřeby a byl v souladu s moderními technologiemi. Naším hlavním záměrem bylo nabídnout aktuální přehled o dění ve škole Svět a všech jeho skupinách nejen skrze sociální sítě. Díky tomuto projektu jsme mohli strategicky naplánovat budoucí prezentaci školy, která by měla vést k systematickému vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých se zájmem o alternativní přístupy, které reflektují naše hodnoty a společné cíle.

Budeme vás o všech novinkách průběžně informovat jak zde, tak na našich stránkách na Facebooku.