Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ Svět

nábor leták (Facebook Cover)

Ve školním roce 2023/2024 stále přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ, do tzv. Sdružené školy Svět. 

Výhody naší školy:

  • individuální přístup v menším kolektivu žáků rozvoj osobnostně sociálních dovedností 
  • podpora silných stránek každého jedince 
  • slovní hodnocení a práce se sebereflexí každého žáka 
  • respektující prostředí, ve kterém je učitel partner a průvodce žáka 
  • mezipředmětové vazby, zážitková pedagogika a projektové vyučování je běžná součást výuky 
  • intenzivní komunikace a spolupráce s rodiči

Více informací o našich hodnotách a principech naleznete zde: 2. stupeň ZŠ Svět