Zápisy do 1. třídy 2024/2025

zápisy předškoláci (2500 x 1080 px)

ZÁPIS DĚTÍ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH 1. STUPNĚ ZŠ SVĚT V DOBĚ OD 9 DO 16 HODIN

S SEBOU:

· žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (ke stažení na webových stránkách školy)

· rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte

· občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

· kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku (pokud byl odklad udělen)

Ceník bude k dispozici u zápisu.


Potřebné dokumenty: 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Kritéria přijetí