Pořádáme nové kurzy ANGLIČTINY A NĚMČINY

Rádi byste se naučili cizí jazyky? V našem Vzdělávacím centru Svět otevíráme skupinové nebo individuální kurzy anglického a německého jazyka. Přidejte se k nám 🙂www.vzdelavacicentrumsvet.cz

Projekt spolufinancovaný EU

Naše základní a mateřská škola realizují projekt spolufinancovaný EU. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět realizuje projekt s názvem „Vzdělávání, projekty, personální podpora ZŠ a MŠ“,s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019511.  Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Šablony projektu:– 3.I/5  Chůva […]

VYSVĚDČENÍ PRO ZŠ a MŠ SVĚT

Na konci školního roku slavnostně předáváme našim žákům vysvědčení a zároveň se loučíme s páťáky, kteří vyplouvají na cestu za poznáním mimo náš SVĚT. Je velmi milé, když své vysvědčení dostanou i naši učitelé 🙂 Děkujeme!