Od října 2022 je Soukromá základní škola a mateřská škola Svět zapojena do realizace projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP JAK, který je spolufinancován Evropskou Unií.

Od října 2022 realizuje ZŠ a MŠ Svět projekt s názvem „Personální podpora, inovativní metody výuky a spolupráce s rodiči v MŠ a ZŠ„, pod reg. číslem „CZ.02.02.03/00/22_002/0002482„. Projekt  v celkové částce 811 630,- Kč je podpořen v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kde poskytovatelem dotace z Operačního programu Jan […]

Oslava 10letého výročí Světa na Zámku Děčín :)

Dne 1. září 2021 završila Soukromá základní škola a mateřská škola Svět prvních 10 let svého působení. Své kulatiny oslavila na Zámku Děčín ve čtvrtek 7. října milým programem. Na něm se podílely děti ze školky a 1. i 2. stupně školy. Za podpory Magistrátu města Děčín www.mmdecin.cz a vedení Zámku Děčín se podařilo vykouzlit […]