Kroužky IT a Minecraft

Programování v Minecraftu Pro koho je kroužek určen? Kroužek je určen pro děti ve věku od 6 do 11 let (1.-6. třída základní školy). Popis kroužku Ve spolupráci s organizací Nvias a Bridge Academy pro Vás připravujeme kroužek programování v Minecraftu, který začneme vyučovat od druhého pololetí tohoto školního roku (v roce 2020). Minecraft je velice zajímavá a […]

Sdružená škola Svět

Ve školním roce 2020/2021 přijímáme děti do 6. třídy ZŠ. II. stupeň otevíráme i pro žáky z ostatních škol, kteří  hledají alternativní a moderní metody vyučování. Více informací o sdružené škole naleznete na tomto odkazu.

Naše základní a mateřská škola realizují projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Aktivity ve vzdělávání

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět realizuje projekt s názvem „Aktivity ve vzdělávání a personální podpora v ZŠ, MŠ“,s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011989.  Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. Šablony projektu:– 2.I/5  Chůva – personální podpora MŠ– 2.I/12 Projektový den ve škole […]

Od října 2019 jsme zahájili spolupráci se školním psychologem

Školní psycholog je k dispozici žákům a učitelům školy, po domluvě také rodičům. Nabízí konzultace v situačních nebo i déle trvajících obtížích psychologického rázu, zejména těch, které mohou mít vliv na zhoršující se školní úspěšnost žáků. Může ale poskytnout pomoc i při problémech v rodině či vztazích s vrstevníky.  Více o Mgr. Jiřím Vítovi si […]